LIÊN KẾT WEBSITENăm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; do đó, ngay từ đầu năm, cấp ủy, uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã bám sát Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày ...

Đồng chí Nguyễn Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy U Minh là một trong bốn đồng chí công tác trong Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau vừa được UBKT Trung ương tặng Bằng khen đã có thời ...