LIÊN KẾT WEBSITETrong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế ...

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện khá phức tạp và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) huyện và cơ sở đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ ...