LIÊN KẾT WEBSITEKiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) có vai trò rất quan trọng, có tác dụng đánh giá tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác PCTN tại địa phương; thông qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời ...

Đồng chí Nguyễn Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy U Minh là một trong bốn đồng chí công tác trong Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau vừa được UBKT Trung ương tặng Bằng khen đã có thời ...