LIÊN KẾT WEBSITEỦy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, UBKT Huyện ủy Trần Văn Thời ban hành Quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng 02 đảng viên vi phạm tổ chức kỷ luật, Điều lệ Đảng.
Sáng ngày 18/3/2020, đồng chí Lượng Trọng Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng Tổ công tác đến làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Tân nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật quý I/2020, công tác triển khai các văn bản cấp trên, công tác phối hợp với các ngành có liên quan (theo quy chế phối hợp) và công tác phục vụ đại hội các cấp trong huyện.
Chiều ngày 17/3/2020, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Trần Văn Thời họp nghe triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều động cán bộ. Đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự và chỉ đạo cuộc họp.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy triển khai Hướng dẫn số 07 và Hướng dẫn số 08 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 44 đồng chí là Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Thành ủy.
Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; theo đó, tập trung kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy về lãnh chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản của cấp ủy các cấp về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Năm 2020, Ban Thường vụ Thành uỷ tiến hành kiểm tra chấp hành đối với 04 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng thành lập 03 Đoàn kiểm tra do các đồng chí Thường trực Đảng uỷ làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó có 24 đảng bộ cơ sở và 06 chi bộ cơ sở) theo Kế hoạch số 73-KH/ĐU, ngày 04/10/2019 về việc kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Dân chính đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.
Năm 2019, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp huyện Đầm Dơi kiểm tra 44 tổ chức đảng và 17 đảng viên; giám sát thường xuyên, chuyên đề 122 tổ chức đảng và 67 đảng viên.
Năm 2019, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong huyện đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực:
Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện uỷ tiến hành kiểm tra chấp hành đối với 07 ban thường vụ đảng uỷ cơ sở và 07 đồng chí bí thư đảng uỷ cơ sở; giám sát chuyên đề đối với 06 ban thường vụ đảng uỷ cơ sở và 06 đồng chí bí thư đảng uỷ cơ sở.
Các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 39 đảng viên vi phạm, giảm 06 đảng viên so với năm 2018.
Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Trần Văn Thời tổ chức Hội nghị lần thứ 42, xem xét, thi hành kỷ luật đối với 02 đảng viên:
Ngày 25/10, Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng tiến hành cuộc họp để nghe các đoàn báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019; đồng chí Lê Minh Khởi, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Dân chính đảng chủ trì cuộc họp.
Chiều ngày 24/10, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng tiến hành cuộc họp do đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ chủ trì; tiến hành kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Thanh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Thanh tra tỉnh và đồng chí Trần Thanh Kha, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan, Phó Trưởng phòng Bảo tồn Biển và Đất ngập nước Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.
Sáng ngày 11-10, Đảng ủy Dân chính đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý III và triển khai Chương trình công tác quý IV năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Dân chính đảng; báo cáo viên Đảng bộ; Bí thư hoặc Phó Bí thư, báo cáo viên 94 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
Ngày 04/10, Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng ban hành Kế hoạch số 73-KH/ĐU về việc kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Dân chính đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.
Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 04 đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng.
Chín tháng năm 2019, uỷ ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ huyện Trần Văn Thời tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đạt được những kết quả tích cực, cụ thể:
Ngày 22-8-2019, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính Đảng tiến hành cuộc họp để nghe các đoàn báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019; đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng chủ trì.
Chiều ngày 31-7-2019, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 581-QĐ/HU của Huyện ủy Phú Tân, do đồng chí Trần Minh Huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra thực tế đối với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Cái Đôi Vàm trong việc lãnh chỉ đạo chỉnh trang đô thị và quản lý quy hoạch.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT Huyện uỷ thực hiện quy trình thi hành kỷ luật 02 đảng viên (có 01 cấp uỷ viên) bằng hình thức khiển trách và khai trừ.
Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng kiểm tra chấp hành đối với 02 tổ chức cơ sở đảng và 02 đảng viên thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”
Tính đến tháng 7, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Năm Căn đã thực hiện đạt 100% chỉ tiêu Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.
Chiều ngày 04-7-2019, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân chính đảng tổ chức cuộc họp xem xét hồ sơ thi hành kỷ luật đồng chí Nhâm Văn Khương, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Bưu Điện tỉnh Cà Mau.
Sáu tháng đầu năm 2019: Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chỉnh đảng thành lập 08 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 08 tổ chức đảng và 08 cấp ủy viên; Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ giải quyết tố cáo đối với 01 đảng viên; Đảng bộ có 04 đảng viên vi phạm bị kỷ luật.
Trong 6 tháng đầu năm 2019 các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 17 đảng viên vi phạm, so với cùng kỳ giảm 11 đảng viên.
Chiều ngày 04-6, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau tổ chức họp nghe triển khai Quyết định số 537-QĐ/ĐU, ngày 03-6-2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng về việc Chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2015-2020.
Sáng ngày 28/5, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ngọc Hiển tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019. Đồng chí Từ Công Thành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng.
Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 511-QĐ/HU, ngày 28-3-2019 của Huyện ủy Phú Tân kiểm tra thực tế tại Đảng bộ xã Việt Thắng.
Chiều ngày 22-5-2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Dân chỉnh đảng tiến hành cuộc họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
Sáng ngày 06/5, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, UBKT Huyện ủy tổ chức Lễ khai giảng lớp hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019, đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
Ban Thường vụ Huyện ủy Trần Văn Thời đã chủ động ban hành Chương trình số 26-CTr/HU, ngày 12 tháng 4 năm 2019 để kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ huyện nhằm kịp thời uốn nắn những hạn chế, thiếu sót của tổ chức đảng và đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Sáng ngày 04/4, UBKT Huyện ủy Trần Văn Thời phối hợp với các ban đảng của Huyện ủy tổ chức họp giao ban với đảng ủy, UBKT đảng ủy các xã, thị trấn, ngành thuộc Đảng bộ huyện Trần Văn Thời, tại xã Khánh Bình Tây.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Tân kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thu, chi, đăng nộp đảng phí và tài chính đảng đối với Đảng ủy xã Phú Tân
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Tân phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thanh Ghi, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân.
Năm 2019, Đảng ủy Dân chính đảng đề ra chỉ tiêu kiểm tra chấp hành đối với 06 tổ chức cơ sở đảng và 06 cấp ủy viên cơ sở; giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức cơ sở đảng và 04 cấp ủy viên cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát đối với 04 tổ chức cơ sở đảng và 04 cấp ủy viên cơ sở; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…
Sáu tháng đầu năm 2019, UBKT Huyện ủy Trần Văn Thời đề ra chỉ tiêu kiểm tra 04 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát chuyên đề 03 tổ chức đảng và 03 đảng viên; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
Ngày 28/01, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Trần Văn Thời đến thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo nghỉ hưu trên địa bàn thị trấn Trần Văn Thời và xã Khánh Hưng.
Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện uỷ Năm Căn kiểm tra 04 tập thể và 04 cá nhân, giám sát 03 tập thể và 01 cá nhân
UBKT Huyện ủy và UBKT cấp cơ sở định kỳ trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có biện pháp tháo gỡ, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.
Đảng bộ huyện Đầm Dơi kiểm tra, giám sát 367 tổ chức đảng, 367 đảng viên, thi hành kỷ luật 22 đảng viên
Năm 2018, ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện Ngọc Hiển tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực.
Năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát.
Thực hiện Quy chế làm việc của Huyện ủy, ngày 21-11-2018, Thường trực Huyện uỷ tổ chức buổi làm việc với cán bộ, công chức các ban tham mưu, giúp việc Huyện uỷ; trong buổi làm việc đồng chí Nguyễn Hoàng Ân, Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ báo cáo tình hình hoạt động của các ban tham mưu, giúp việc Huyện uỷ 10 tháng năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm.
Thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 09-3-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc kiểm tra, giám sát năm 2018; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã cụ thể hoá và xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra, giám sát đúng theo quy định của Đảng, kết quả:
Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau vừa được chuẩn y giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Chiều ngày 31/10/2018, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy U Minh tổ chức bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 cho 220 học viên là cấp ủy chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, thành viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
Ngày 16/10, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Cái Nước họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lượng Trọng Quyền; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cái Nước Dương Văn Thắng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Cái Nước Lý Hùng Kiến; Chủ tịch UBND huyện Cái Nước Phạm Phúc Giang và các cô chú nguyên là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy qua các thời kỳ về dự.
Sáng ngày 18-10-2018 UBKT Huyện ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức họp giao ban với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy các xã, thị trấn tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Khánh Lộc.
Chiều ngày 15/10, UBKT Huyện ủy Năm Căn tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018). Đến dự có đồng chí Từ Công Thành, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Văn Ngời, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Tôn Nữ Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Năm Căn.
Sáng ngày 11-10-2018, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trần Văn Thời tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống 70 năm Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018). Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy và đồng chí Lê Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.
Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2018, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy thị trấn Sông Đốc bàn giao xe gắn máy cho hộ nghèo.