LIÊN KẾT WEBSITENghiên cứu - Trao đổi

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay tiếp tục góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh Đảng, tạo thêm dấu ấn mới trên chặng đường phát triển, được Đảng và Nhân dân tin tưởng.
Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2019), Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 36 đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Cà Mau có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp Kiểm tra của Đảng.
Kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) có vai trò rất quan trọng, có tác dụng đánh giá tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác PCTN tại địa phương; thông qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, khó khăn, vướng mắc, sơ hở trong quản lý, làm rõ nguyên nhân, có biện pháp chủ động chấn chỉnh, khắc phục hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN.
Thời gian qua, kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN,LP) được Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ chú trọng thực hiện, nhiều vụ việc được kiểm tra, giám sát phát hiện vi phạm, xử lý kịp thời, nghiêm minh, được dư luận đồng tình, ủng hộ, tạo sức răn đe, phòng ngừa chung, giúp cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến hết tháng 6 năm 2019, uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 25 tổ chức đảng cấp dưới và 158 đảng viên, có 79 cấp uỷ viên.
Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; phát huy, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”... được nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh được thực hiện cơ bản đồng bộ, đúng phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp theo quy chế.
Từ năm 2016 đến nay, năm nào cũng có đảng viên bị thi hành kỷ luật do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và tăng theo từng năm (nếu năm 2016 có 19 đảng viên vi phạm bị kỷ luật nội dung này thì năm 2017 là 28 đảng viên, năm 2018 là 33 đảng viên)
So với các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2015-2020 tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra cấp huyện có nhiều đổi mới.
Nếu các năm 2013, 2014 và năm 2015, Đảng bộ huyện có 51 đồng chí bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng bị kỷ luật, thì năm 2016 giảm còn 06 trường hợp, năm 2017 là 06 trường hợp và năm 2018 chỉ còn duy nhất 01 trường hợp.
Công tác giám sát được thực hiện tốt sẽ kịp thời nhắc nhở tổ chức đảng và đảng viên được giám sát khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và ngăn ngừa vi phạm từ khi còn manh nha; đồng thời có ý thức hơn trong việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải chủ động đi trước, lấy phòng ngừa là chính, tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận chính xác kịp thời với phương châm sai phạm đến đâu kết luận, xử lý đến đó.
Năm 2018, với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đây là niềm tự hào, động lực để toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan tiếp tục quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Biểu mẫu thống kê mang tính thống nhất từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến ủy ban kiểm tra cấp cơ sở, thể hiện các chỉ tiêu kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.
Năm 2018 UBKT các cấp xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo của công dân, không để tồn đọng, kéo dài, tạo được niềm tin của công dân, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương
Năm 2018, công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được thực hiện cơ bản đồng bộ, đúng phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp theo quy chế; chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp ngày càng được nâng lên và bước đầu đạt kết quả tích cực.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trần Văn Thời định kỳ hằng quý hoặc hằng tháng tổ chức họp nghe UBKT đảng ủy cơ sở báo cáo những khó khăn, vướng mắc của địa phương và giải đáp, hướng dẫn kịp thời.
Bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại thuộc Trung tâm đã thực hiện nhiệm vụ giám sát và tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng qua nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp qua hệ thống camera.
Năm 2018, UBKT Tỉnh ủy chủ động kiểm tra tài chính đảng đối với 06 tổ chức đảng; kết quả kiểm tra cho thấy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp triển khai quán triệt, lãnh đạo thực hiện khá tốt các quy định, hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí cơ bản đúng quy định; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tài chính đảng từng bước được nâng lên.
Đảng bộ huyện Thới Bình tổng số có 17 ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp; trong đó: UBKT Huyện ủy, 16 UBKT đảng ủy cơ sở (11 xã, 01 thị trấn, 04 ngành). Cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra có 86 đồng chí; trong đó: UBKT cấp huyện có 07 ủy viên (02 kiêm chức), 01 chuyên viên; UBKT đảng ủy cơ sở 78 ủy viên, trong đó có 17 đồng chí Chủ nhiệm, 17 đồng chí Phó Chủ nhiệm.
Năm 2018, việc thực hiện Quy chế dân chủ (gọi tắt là QCDC) cơ sở được UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy quan tâm, chú trọng, luôn thực hiện nghiêm túc và phát huy được dân chủ trong hoạt động của Cơ quan:
Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, với 630 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 220 đảng bộ cơ sở (2.498 chi bộ, đảng bộ bộ phận) và 408 chi bộ cơ sở, với 44.506 đảng viên.
Tỉnh Cà Mau có diện tích tự nhiên 5.221 km2; có 09 đơn vị hành chính cấp huyện (08 huyện, 01 thành phố); 101 xã, phường, thị trấn; dân số trên 1,2 triệu người; có 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 693 tổ chức cơ sở đảng, gồm: 217 đảng bộ cơ sở (với 2.460 chi bộ trực thuộc) và 476 chi bộ cơ sở; toàn tỉnh có 46.308 đảng viên.