LIÊN KẾT WEBSITENghiên cứu - Trao đổi

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, chiều ngày 23/5/2020, Đại hội đảng viên Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và thành công đúng theo kế hoạch. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ 09 đồng chí, đồng chí Tống Ánh Nguyệt, Phó Giám đốc Kho bạc được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng uỷ; bầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Triệt, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm.
Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt là một trong những giải pháp trọng tâm giúp chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, đảng viên thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự thành công của đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Thực tiễn đã qua, có không ít vụ việc tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, giám sát đảng viên phát hiện vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chưa kịp thời phát hiện. Điều này ít nhiều cho thấy công tác quản lý, giáo dục, giám sát đảng viên ở một số chi bộ chưa được thường xuyên, thiếu sâu sát, dẫn đến không kịp thời phát hiện khuyết điểm, vi phạm của đảng viên từ khi sự việc mới manh nha, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng.
Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; do đó, ngay từ đầu năm, cấp ủy, uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã bám sát Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị
Đảng bộ Sở Tư pháp trực thuộc Đảng uỷ Dân chính đảng, là một trong 05 đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chọn chỉ đạo đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng uỷ Dân chính đảng vừa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng thời trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng uỷ cho 26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 (trong đó có Đảng bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ).
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vai trò rất quan trọng, giúp chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, đảng viên thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là một trong những giải pháp trọng tâm giúp chi bộ kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động, đưa việc sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng.
Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 90 năm qua, giúp chúng ta ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu, giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.
Giám sát là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình lãnh đạo, quản lý của Đảng và của xã hội. Đó là sự theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cá nhân, tổ chức trong việc thực thi nhiệm vụ được giao để có quyết định đúng đắn trong lãnh đạo, quản lý, kịp thời điều chỉnh đối tượng lãnh đạo, quản lý thực hiện đúng mục tiêu đã xác định.
Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Thới Bình góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, kịp thời ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện; củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp giải quyết khiếu nại 45 đảng viên; qua giải quyết, kết luận: giữ nguyên hình thức kỷ luật 26 đảng viên, tăng hình thức kỷ luật 01 đảng viên, giảm hình thức kỷ luật 15 đảng viên, xóa hình thức kỷ luật 03 đảng viên.
Ngày 21/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Thông báo số 391-TB/TU về việc chọn đảng bộ tổ chức đại hội điểm và thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ; đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất chọn Đảng bộ huyện Đầm Dơi tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở; đồng thời thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 21/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 126-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cùng với uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan nắm tình hình, trao đổi thông tin, phối hợp thẩm tra, xác minh hoặc đề xuất tham mưu cấp uỷ xử lý đối với những cán bộ, đảng viên có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đúng quy định.
Thông qua công tác phối hợp, giúp Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, huyện uỷ, thành uỷ nắm vững hơn về chức năng, nhiệm vụ và những đặc thù của Ngành Công an; đồng thời, giúp Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh nắm thông tin, tình hình kịp thời và đánh giá chính xác hơn những ưu điểm, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh, công an huyện, thành phố.
Kết quả công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay tiếp tục góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh Đảng, tạo thêm dấu ấn mới trên chặng đường phát triển, được Đảng và Nhân dân tin tưởng.
Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2019), Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 36 đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Cà Mau có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp Kiểm tra của Đảng.
Kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) có vai trò rất quan trọng, có tác dụng đánh giá tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác PCTN tại địa phương; thông qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, khó khăn, vướng mắc, sơ hở trong quản lý, làm rõ nguyên nhân, có biện pháp chủ động chấn chỉnh, khắc phục hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN.
Thời gian qua, kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN,LP) được Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ chú trọng thực hiện, nhiều vụ việc được kiểm tra, giám sát phát hiện vi phạm, xử lý kịp thời, nghiêm minh, được dư luận đồng tình, ủng hộ, tạo sức răn đe, phòng ngừa chung, giúp cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến hết tháng 6 năm 2019, uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 25 tổ chức đảng cấp dưới và 158 đảng viên, có 79 cấp uỷ viên.
Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; phát huy, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”... được nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh được thực hiện cơ bản đồng bộ, đúng phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp theo quy chế.
Từ năm 2016 đến nay, năm nào cũng có đảng viên bị thi hành kỷ luật do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và tăng theo từng năm (nếu năm 2016 có 19 đảng viên vi phạm bị kỷ luật nội dung này thì năm 2017 là 28 đảng viên, năm 2018 là 33 đảng viên)
So với các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2015-2020 tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra cấp huyện có nhiều đổi mới.
Nếu các năm 2013, 2014 và năm 2015, Đảng bộ huyện có 51 đồng chí bỏ công tác, bỏ sinh hoạt đảng bị kỷ luật, thì năm 2016 giảm còn 06 trường hợp, năm 2017 là 06 trường hợp và năm 2018 chỉ còn duy nhất 01 trường hợp.
Công tác giám sát được thực hiện tốt sẽ kịp thời nhắc nhở tổ chức đảng và đảng viên được giám sát khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và ngăn ngừa vi phạm từ khi còn manh nha; đồng thời có ý thức hơn trong việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải chủ động đi trước, lấy phòng ngừa là chính, tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận chính xác kịp thời với phương châm sai phạm đến đâu kết luận, xử lý đến đó.
Năm 2018, với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đây là niềm tự hào, động lực để toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan tiếp tục quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Biểu mẫu thống kê mang tính thống nhất từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến ủy ban kiểm tra cấp cơ sở, thể hiện các chỉ tiêu kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.
Năm 2018 UBKT các cấp xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo của công dân, không để tồn đọng, kéo dài, tạo được niềm tin của công dân, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương
Năm 2018, công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được thực hiện cơ bản đồng bộ, đúng phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp theo quy chế; chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp ngày càng được nâng lên và bước đầu đạt kết quả tích cực.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trần Văn Thời định kỳ hằng quý hoặc hằng tháng tổ chức họp nghe UBKT đảng ủy cơ sở báo cáo những khó khăn, vướng mắc của địa phương và giải đáp, hướng dẫn kịp thời.
Bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại thuộc Trung tâm đã thực hiện nhiệm vụ giám sát và tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng qua nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp qua hệ thống camera.
Năm 2018, UBKT Tỉnh ủy chủ động kiểm tra tài chính đảng đối với 06 tổ chức đảng; kết quả kiểm tra cho thấy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp triển khai quán triệt, lãnh đạo thực hiện khá tốt các quy định, hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí cơ bản đúng quy định; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tài chính đảng từng bước được nâng lên.
Đảng bộ huyện Thới Bình tổng số có 17 ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp; trong đó: UBKT Huyện ủy, 16 UBKT đảng ủy cơ sở (11 xã, 01 thị trấn, 04 ngành). Cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra có 86 đồng chí; trong đó: UBKT cấp huyện có 07 ủy viên (02 kiêm chức), 01 chuyên viên; UBKT đảng ủy cơ sở 78 ủy viên, trong đó có 17 đồng chí Chủ nhiệm, 17 đồng chí Phó Chủ nhiệm.
Năm 2018, việc thực hiện Quy chế dân chủ (gọi tắt là QCDC) cơ sở được UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy quan tâm, chú trọng, luôn thực hiện nghiêm túc và phát huy được dân chủ trong hoạt động của Cơ quan:
Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, với 630 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 220 đảng bộ cơ sở (2.498 chi bộ, đảng bộ bộ phận) và 408 chi bộ cơ sở, với 44.506 đảng viên.
Tỉnh Cà Mau có diện tích tự nhiên 5.221 km2; có 09 đơn vị hành chính cấp huyện (08 huyện, 01 thành phố); 101 xã, phường, thị trấn; dân số trên 1,2 triệu người; có 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 693 tổ chức cơ sở đảng, gồm: 217 đảng bộ cơ sở (với 2.460 chi bộ trực thuộc) và 476 chi bộ cơ sở; toàn tỉnh có 46.308 đảng viên.