Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định cho đồng chí Huỳnh Quốc Việt

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, trước khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, bổ nhiệm vào nhiều vị trí quan trọng của tỉnh, như: Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, sau đó được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Cái Nước; tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đến tháng 5 năm 2018, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư.

Sau khi được Ban Bí thư chuẩn y Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Quốc Việt sẽ đảm nhiệm vị trí, nhiệm vụ của đồng chí Hồ Minh Chiến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Bí thư điều động nhận nhiệm vụ mới vào tháng 11 năm 2019.  

Sau hơn 03 tháng khuyết chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã được bầu bổ sung. Hiện nay, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 03 đồng chí, gồm Chủ nhiệm và 02 Phó Chủ nhiệm, khuyết 01 đồng chí Phó Chủ nhiệm (do đồng chí Trần Thanh Trí, nghỉ hưu theo chế độ vào tháng 01 năm 2020).

Bài và ảnh: Trịnh Thiên Tài