Đồng chí Phạm Bạch Đằng trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Huỳnh Quốc Việt

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hữu Phước thừa uỷ quyền của Thường trực Tỉnh uỷ công bố Quyết định số 1007-QĐ/TU, ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc điều động đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, lựa chọn của Tỉnh uỷ giới thiệu để Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động về Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đây là vinh dự, niềm tự hào, đầy trách nhiệm, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, cố gắng học tập, rèn luyện mọi mặt để cùng tập thể Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham mưu Tỉnh uỷ thực hiện hoàn thành tốt Chương trình kiểm tra toàn khoá, nhiệm kỳ 2015-2020, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; mong muốn cán bộ, công chức Cơ quan tham mưu, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định, nhất là thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Bạch Đằng cho biết đồng chí Huỳnh Quốc Việt đã được đào tạo cán bộ cấp chiến lược và kiêm qua nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải, Bí thư Huyện uỷ Cái Nước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, do đó Ban Thường vụ Tỉnh uỷ rất tin tưởng và được Ban Bí thư chuẩn y làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; sắp tới đồng chí Huỳnh Quốc Việt cần phát huy vai trò, bản lĩnh của bản thân, quyết đoán trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; đồng thời các đồng chí Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ quan tâm cộng tác, chia sẻ cùng đồng chí Huỳnh Quốc Việt để giữ vững đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ triển khai Quyết định số 1894-QDDNS/TW, ngày 06/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương về chuẩn y chức danh Ủy viên, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Huỳnh Quốc Việt./.

Khánh Hưng