Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Huỳnh Thanh Ghi, Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ Phòng Giải quyết khiếu tố - Kỷ luật đảng cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Thừa lệnh Đảng uỷ Cơ quan, đồng chí Huỳnh Thanh Ghi công bố Quyết định số 214-QĐ/ĐU, ngày 25/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng về việc kết nạp đảng viên và đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Nhi.

Đồng chí Huỳnh Thanh Ghi cho biết: Qua thời gian phấn đấu, rèn luyện đồng chí Nguyễn Thị Nhi đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí mong muốn đồng chí Nguyễn Thị Nhi tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đảng viên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt những nhiệm vụ của đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng. Phân công 02 đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đảng viên Nguyễn Thị Nhi trải qua thời gian dự bị 12 tháng. 

Đồng chí Huỳnh Thanh Ghi trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Nhi

Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới Nguyễn Thị Nhi đã đọc lời tuyên thệ sẽ tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; gắn bó với nhân dân, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội; tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ đảng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, giúp đỡ của Chi bộ, xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên./.

Khánh Hưng