LIÊN KẾT WEBSITEChi bộ tôi theo dư luận có 01 đảng viên là con của lực lượng vủ trang chế độ cũ và được kết nạp 2004, theo người dân phản ánh, thì cha đảng viên này thuộc lính bộ binh. hiện nay hồ sở đã được công an tỉnh Cà Mau lưu trữ. Chi bộ muốn thẩm tra lại lý lịch cũa đảng viên này thì chi bộ phải làm sau

Trao đổi

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau nhận thấy nội dung câu hỏi của đồng chí không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Biên tập; do đó, Ban Biên tập Trang Thông tin hướng dẫn đồng chí liên hệ trực tiếp hoặc thông qua hỏi đáp tại Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Dân chính đảng hoặc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Trân trọng!