LIÊN KẾT WEBSITETôi hiện đang công tác tại đảng bộ cơ sở và giữ chức danh phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy xã hai nhiệm kỳ đại hội, vậy tôi đủ điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương "vì sự nghiệp kiểm tra đảng" hay không?

Trả lời

Căn cứ điểm 2.1, khoản 2, Hướng dẫn số 98-HD/KTTW, ngày 04-4-2003 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương bổ sung Quy định về tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”: Cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên trách hoặc kiêm nhiệm ở đảng uỷ cơ sở là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, thời gian công tác kiểm tra cộng đủ 07 năm được đề nghị xem xét.

Và tại Điều 7, Quy định về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” ban hành kèm theo Quyết định số 176-QĐ/KTTW, ngày 21-9-2002 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương: Đối tượng đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương trong thời gian công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có lập trường tư tưởng vững vàng chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác, có phẩm chất, lối sống lành mạnh, không bị kỷ luật khai trừ Đảng, không bị kỷ luật trong 01 năm trước thời điểm tặng Kỷ niệm chương.

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” là hình thức khen thưởng của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, được tặng một lần cho các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho Ngành kiểm tra Đảng và xét vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Ngành kiểm tra (16/10) hằng năm.

Căn cứ quy định nêu trên, đồng chí xét thấy đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì hoàn chỉnh thông tin vào Tờ khai gửi về Uỷ ban Kiểm tra cấp trên trực tiếp tổng hợp, đề nghị xét theo quy định (toàn văn Quyết định số 176-QĐ/KTTW và Hướng dẫn số 98-HD/KTTW của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có đăng trên mục văn bản của Trang Thông tin điện tử Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ).

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thông tin đến đồng chí biết./.