LIÊN KẾT WEBSITEĐảng viên vi phạm trước ngày 15-11-2017 đến nay mới bị phát hiện và bị xem xét, thi hành kỷ luật. Vậy việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được thực hiện theo Quy định số 181-QĐ/TW hay Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị?

Trả lời: Ngày 15-11-2017, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thay thế Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị và có hiệu lực từ ngày ký, được phổ biến đến chi bộ. Như vậy, đến thời điểm hiện nay Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã hết hiệu lực thi hành. Vì vậy, việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được thực hiện theo Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Dẫn nguồn Tạp chí Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, xuất bản tháng 12-2017)