Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Thanh Trí, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Thủ trưởng Cơ quan; đồng chí Từ Công Thành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và công chức Phòng Nhiệm vụ cấp uỷ và Tổng hợp thuộc Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Đồng chí Từ Công Thành thừa uỷ nhiệm của Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ công bố Quyết định số 336-QĐ/UBKTTU, ngày 01-10-2019 về việc bổ nhiệm công chức; theo đó đồng chí Nguyễn Mỹ Hý, Phó Trưởng phòng Nhiệm vụ cấp uỷ và Tổng hợp, giữ chức vụ Trưởng phòng Nhiệm vụ cấp uỷ và Tổng hợp thuộc Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01-10-2019.

Đồng chí Trần Thanh Trí trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Mỹ Hý

Đồng chí Trần Thanh Trí trao quyết định và chúc mừng, mong muốn đồng chí Nguyễn Mỹ Hý trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần cùng tập thể Nhiệm vụ cấp uỷ và Tổng hợp thực hiện tốt nhiệm vụ./.

Khánh Hưng