Thành phần buổi làm việc có: Đoàn kiểm tra (04 đồng chí), Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (04/5 đồng chí), mời đồng chí Hồ Xuân Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí tổ trưởng, tổ phó 2 Tổ công đoàn dự.

Đại diện Đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Thanh Phong cho biết: Thực hiện Thông báo số 03/TB-CĐVC, ngày 02-4-2019 của Công đoàn Viên chức, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn đối với Công đoàn cơ sở Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, mục đích của việc kiểm tra là giúp Công đoàn Cơ quan hoạt động hiệu quả hơn, tạo niềm tin của công đoàn viên với tổ chức công đoàn; giúp Công đoàn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, cũng như thực hiện tốt hơn công tác thu chi, quản lý tài chính của Công đoàn (mốc thời gian kiểm tra, từ ngày 01-01-2018 đến hết quý I-2019).

Đồng chí Trần Thanh Phong, Chủ tịch Công đoàn Viên chức phát biểu

Thay mặt Công đoàn cơ sở Cơ quan, đồng chí Nguyễn Mỹ Hý, Phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả tự kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, tài chính, tài sản Công đoàn. Theo đó, thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Cơ quan, công tác phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Thủ trưởng Cơ quan trong thực hiện các nhiệm vụ về công tác công đoàn và các phong trào thi đua được chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả hơn. Công tác quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ, hướng dẫn của Công đoàn đến đoàn viên kịp thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc, như: Xây dựng, ban hành, thực hiện các quy chế; việc mở sổ theo dõi tiếp nhận và giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại của đoàn viên, công chức, người lao động; công tác quản lý, thu, chi, theo dõi, thanh quyết toán kinh phí công đoàn và thu, nộp kinh phí và đoàn phí cấp trên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, trong sinh hoạt công đoàn; thực hiện công tác kiểm tra đối với công đoàn cùng cấp... Cùng với Thủ trưởng Cơ quan thực hiện đồng bộ, có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công đoàn viên.

Thông qua Đoàn kiểm tra, Công đoàn cơ sở Cơ quan có một số đề xuất, kiến nghị đến Công đoàn Viên chức tỉnh: 1) Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn. 2) Sớm ban hành quy trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn; ban hành mẫu sổ theo dõi đơn thư và sổ tiếp đoàn viên và công chức, người lao động. 3) Quy định cụ thể về tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”, “Tổ Công đoàn xuất sắc” và số lượng giấy khen thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định khen thưởng. 4) Điều chỉnh thời gian báo cáo việc xét tặng các danh hiệu đối với đoàn viên, tổ công đoàn và đề nghị cấp trên khen thưởng đối với tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền của Công đoàn cấp trên, cho phù hợp.

Đại diện lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Xuân Việt đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Công đoàn Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí cho biết: Trong năm 2018, Cơ quan đã thực hiện nhiệm vụ đạt và vượt thời gian so với chương trình đề ra, tổ chức thành công nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng; những kết quả đó, có sự đóng góp tích cực của Công đoàn, nhất là Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan; bên cạnh đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích cho cán bộ, công đoàn viên được Công đoàn thực hiện rất tốt, từ khâu thăm hỏi, động viên công đoàn viên khi ốm đau, hỗ trợ vốn để kịp thời giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống thông qua Quỹ tương trợ công đoàn… Với những kết quả đạt được, đồng chí mong muốn năm 2019, Công đoàn Cơ quan bám sát Chương trình công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và phong trào thi đua được Thủ trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn phát động từ đầu năm, tiếp tục lồng ghép, cụ thể hóa thực hiện sát với tình thực tiễn Cơ quan để đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Trần Thanh Phong thay mặt Đoàn kiểm tra, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở Cơ quan, báo cáo tự kiểm tra đã thể hiện đầy đủ, đúng theo yêu cầu của Đoàn. Tuy nhiên, thời gian tới Công đoàn cơ sở Cơ quan cần khắc phục và tập trung thực hiện tốt một số nội dung, như: Thứ nhất, Quy chế chi tiêu nội bộ đưa nội dung Quỹ tương chợ công đoàn là chưa phù hợp, cần xây dựng quy chế riêng; thứ hai, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cần bám sát Chương trình kiểm tra của Công đoàn Viên chức tỉnh xây dựng chương trình công tác phù hợp; thứ ba, một số chứng từ thu chi chưa đầy đủ, cần điều chỉnh, bổ sung, khắc phục kịp thời; thứ tư, đối với những kiến nghị của Công đoàn cơ sở Cơ quan, Đoàn kiểm tra sẽ báo cáo đầy đủ với Công đoàn Viên chức tỉnh, những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp, những nội dung không thuộc thẩm quyền sẽ có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị lên Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam xem xét, hướng dẫn.

Đồng chí Huỳnh Thanh Ghi, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan phát biểu

Đồng chí Huỳnh Thanh Ghi, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu nghiêm túc ý kiến của Đoàn kiểm tra, kịp thời khắc phục những thiếu sót được chỉ ra và tiếp tục phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công đoàn trong thời gian tới.

Khánh Hưng