Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, Cà Mau xuất phát trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, như nông thôn hầu hết là vùng sâu, vùng xa, hạ tầng giao thông, thuỷ lợi yếu kém, giao thương đi lại khó khăn; nông dân sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp quy mô nhỏ lẻ, tự phát; kinh tế tập thể chậm phát triển… Qua 10 năm thực hiện, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc hơn, kết cấu hạ tầng giao thông, trường học, trạm ý tế, công trình cấp nước… được tập trung đầu tư xây dựng; sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn ngày càng được cải thiện và nâng lên; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được tăng cường, giữ vững; hệ thống chính trị - xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Kết quả, tổng số tiêu chí toàn tỉnh đạt được 1.119 tiêu chí, bình quân đạt 13,65 tiêu chí/xã, tăng gấp 04 lần so với thời điểm xuất phát năm 2010 (3,5 tiêu chí/xã), có 30/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỉ lệ 36,6% (tăng gấp 36,6% so với năm 2010).

Đạt được kết quả nêu trên, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cấp uỷ, tổ chức đảng, đoàn thể, chính quyền các cấp thực hiện thường xuyên, đã đóng góp tích cực vào diện mạo mới của nông thôn tỉnh Cà Mau. Các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể tỉnh tổ chức nhiều đoàn khảo sát, kiểm tra tiến độ thực hiện của các xã được phân công phụ trách; uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh quan tâm, chủ động xây dựng và tham mưu cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, giám sát có nội dung liên quan đến việc lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV) về xây dựng nông thôn mới tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ về xây dựng nông thôn mới. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã giúp địa phương thấy rõ thực trạng công tác lãnh chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và chỉ ra những tồn tại, hạn chế để điều chỉnh, uốn nắm kịp thời; cũng như giúp cấp ủy nắm được tình hình, những kiến nghị, đề xuất của tổ chức đảng, từ đó tìm ra những giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho từng địa phương; đồng thời, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; trong đó Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ có đồng chí Hồ Xuân Việt, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Phó Thủ trưởng Cơ quan, nguyên Bí thư Huyện uỷ Thới Bình vinh dự được khen thưởng./.                    

Khánh Hưng