Sáng ngày 17-5-2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng tổ chức Họp mặt biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Khởi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng; thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng, đại diện các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Dân chính đảng, cùng các tổ chức đảng, đảng viên được biểu dương khen thưởng.

Phát biểu chào mừng và báo cáo tóm tắt kết quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và những tháng đầu năm 2019”, đồng chí Trần Biên Thùy, Phó Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng, nhấn mạnh: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để toàn đảng, toàn quân, toàn dân học tập và làm theo. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Dân chính đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân; từ đó, đã phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại diện Đảng bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy (bìa trái) nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên” “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” đã tạo sự lan tỏa, đồng thuận, nhất quán trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều tổ chức, cá nhân có phong trào tốt, cách làm hay, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng vị trí công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh; đồng thời, mạnh dạn phê phán những tiêu cực, đấu tranh xây dựng nội bộ, nêu cao ý thức phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… mang lại hiệu quả thiết thực.

Với những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng biểu dương, khen thưởng đối với 47 tổ chức đảng và 75 đảng viên tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, có Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và 02 đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định và trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho 01 đảng viên và 30 năm tuổi đảng cho 09 đảng viên thuộc Đảng bộ Dân chính đảng (trong đó, có đồng chí Huỳnh Thanh Ghi, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đảng viên Chi bộ Phòng Giải quyết khiếu tố - Kỷ luật đảng thuộc Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy).

Đồng chí Huỳnh Thanh Ghi (vị trí thứ ba từ trái sang) nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khánh Hưng