Ngay đầu năm các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ động ban hành chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 và triển khai thực hiện đồng bộ, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng công tác kiểm tra đột xuất các đảng ủy cơ sở về công tác xây dựng Đảng; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính đảng, giám sát chuyên đề, ủy ban kiểm tra cơ sở chủ động kiểm tra 04 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm qua kiểm tra kết luận có 03 đảng viên vi phạm đã đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đoàn kiểm tra của Thường trực Huyện ủy làm việc với đảng ủy cơ sở

Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kịp thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế để tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế thiếu sót không để những vi phạm, khuyết điểm nhỏ thành vi phạm, khuyết điểm lớn dẫn đến vi phạm kỷ luật đảng. Đây cũng là một giải pháp căn cơ để tình trạng đảng viên vi phạm bị xử lý luật đảng trong Đảng bộ huyện thời gian qua giảm.

                                                                                                     Huỳnh Thanh Đến