Thực hiện Đề án số 04-ĐA/UBKTTU, ngày 06/5/2019 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt theo Quyết định số 791-QĐ/TU, ngày 10/6/2019. Theo đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ban hành quyết định giải thể Văn phòng, Phòng Kiểm tra tài chính – Nhiệm vụ cấp uỷ, thành lập Phòng Nhiệm vụ cấp uỷ và Tổng hợp; đồng thời, điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

Để kịp thời điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ đúng theo quy định của Điều lệ Đảng. Ngày 18/10/2019, Đảng uỷ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 23-QĐ/ĐU về việc đổi tên Chi bộ Văn phòng thành Chi bộ Phòng Nhiệm vụ cấp uỷ và Tổng hợp, phân công đồng chí Nguyễn Mỹ Hý, Phó Bí thư Chi bộ trực tiếp điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ; Quyết định số 24-QĐ/ĐU về việc đổi tên Chi bộ Phòng Giám sát, Kiểm tra tài chính – Nhiệm vụ cấp uỷ thành Chi bộ Phòng Giám sát; ban hành Quyết định số 25-QĐ/ĐU về việc chỉ định đồng chí Cao Hoàng Phụng, Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng Giám sát nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng thời, giới thiệu, chuyển sinh hoạt Đảng cho 08 đảng viên về sinh hoạt ở 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ theo Đề án vị trí việc làm.

Nhìn chung, các chi bộ đã sắp xếp ổn định tổ chức, thực hiện sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt theo chuyên đề với nhiều nội dung mới, phong phú, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao trách nhiệm trong công tác, tận tụy với công việc, thường xuyên trau dồi kiến thức, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Quang cảnh Chi bộ Phòng Giải quyết khiếu tố - Kỷ luật đảng kết nạp đảng viên

Để chuẩn bị tốt công tác chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023 và Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng uỷ ban hành Kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngày 12/9/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, phân công các đồng chí cấp uỷ trực tiếp phụ trách công tác nhân sự, văn kiện và hậu cần; trong đó, đồng chí bí thư, phó bí thư và phụ trách Văn phòng Đảng uỷ trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác nhân sự; đồng chí bí thư và 03 đồng chí đảng uỷ viên phụ trách chỉ đạo thực hiện xây dựng văn kiện; đồng chí phó bí thư và 02 đồng chí đảng uỷ viên trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác hậu cần. Các chi bộ tiến hành xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự, thông qua Đảng uỷ trong tháng 12/2019, đại hội chi bộ bắt đầu từ ngày 05 đến ngày 10 tháng 01/2020 và chuẩn y kết quả bầu cử chức danh bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ hoàn thành trước ngày 15/01/2020. Đảng uỷ xây dựng Phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và dự kiến nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức Đại hội Đảng bộ đúng theo quy định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính đảng

Cũng trong thời điểm này, Chi bộ Phòng Giải quyết Khiếu tố - Kỷ luật đảng và Chi bộ Phòng Giám sát làm lễ kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay, Đảng bộ có 04 chi bộ trực thuộc và 31 đảng viên; trong đó, có 02 đảng viên dự bị và 09 đảng viên nữ./.

Hồng Phụng