Đảng ủy Dân chính đảng vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Lê Minh Khởi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Dân chính đảng; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Năm 2018, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; kịp thời triển khai và cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 cyả Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (có 100% đảng viên thuộc Đảng bộ viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018; tuyên dương 26 tập thể và 92 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác Hồ); kết nạp mới 232 đảng viên nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ 4.066 đồng chí, quyết định chuyển đảng chính thức cho 202 đồng chí. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh trong cơ quan, đơn vị. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Hồ Minh Chiến trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở
đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh năm 2018

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ được thực hiện đồng bộ, toàn diện: Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra, giám sát 10 tổ chức đảng và 09 cấp ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát 04 tổ chức đảng và 02 cấp ủy viên; giải quyết tố cáo đối với 07 đảng viên. Đảng bộ có 16 đảng viên vi phạm bị kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách 12, cảnh cáo 01, cách chức 01, khai trừ 02.

Kết quả phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2018: 14 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 51 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 07 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Trong số đảng viên được đánh giá, có 497 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3256 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 137 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 26 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2019, Đảng ủy Dân chính đảng đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu: 100% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được học tập quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng; tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trên 50%; kết nạp 235 quần chúng ưu tú vào Đảng; kiểm tra chấp hành đối với 06 tổ chức cơ sở đảng và 06 cấp ủy viên cơ sở; giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức cơ sở đảng và 04 cấp ủy viên cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát đối với 04 tổ chức cơ sở đảng và 04 cấp ủy viên cơ sở; kịp thời giải quyết dứt điểm không để tồn đọng các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy Dân chính đảng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, các chỉ tiêu đề ra đều thực hiện đạt và vượt; tuy nhiên bên cạnh đó còn một số mặt hạn chế: về nội dung, phương pháp, hình thức xây dựng Đảng của Đảng bộ còn chậm đổi mới; việc cụ thể hóa thực hiện chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên còn chậm; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Năm 2019, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, kịp thời xây dựng Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra tại Hội nghị. Thứ hai, tiếp tục triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8,9 khóa XII gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Dân chính đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Thứ ba, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Chuyên đề năm 2019; thường xuyên chỉ đạo đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai thực hiện sát với tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Thứ tư, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công các đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt thường lệ, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ để nắm tình hình, hướng dẫn, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Thứ năm, công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên phải đúng quy trình, quy định và chặt chẽ; phát huy vai trò của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy được phân công phụ trách các tổ chức cơ sở đảng, phải thường xuyên giám sát, đôn đốc và tham mưu Ban Thường vụ kịp thời. Thứ sáu, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và toàn diện nhằm phục vụ tốt công tác đại hội đảng bộ, chi bộ trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Minh Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nhân dịp này, Đảng ủy Dân chính Đảng trao Giấy khen cho 14 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh năm 2018 và 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018)./.

Khánh Hưng