Chiều ngày 05/10, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và sơ kết công tác 9 tháng năm 2018; đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Sau hơn hai năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối doanh nghiệp đã thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu, như: Thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% cán bộ, công chức; các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; thành lập mới 07 tổ chức cơ sở đảng; hằng năm có trên 90% tổ chức đoàn thể đạt từ loại khá trở lên; kết nạp 338 quần chúng ưu tú vào Đảng; đào tạo cao trung cấp lý luận chính trị 51 đồng chí; triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng (biểu dương khen thưởng 47 tập thể và 195 cá nhân).

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được xem xét, xử ký kịp thời, đúng quy trình, quy định, thẩm quyền: Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra đối với 75 lượt tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 29 cấp ủy viên; qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho tổ chức đảng, đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cùng thời gian này, cấp ủy các cấp và UBKT Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật 12 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 09, cảnh cáo 01, khai trừ 02.

Đồng chí Hồ Minh Chiến phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Minh Chiến đánh giá: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức đan xen; tình hình chính trị, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; năng lực cạnh tranh kinh tế của tỉnh chưa cao, trong khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng; nhất là từ nay đến năm 2020, tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Với mục tiêu đạt kết quả cao hơn, toàn diện hơn trên các lĩnh vực, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp cần linh hoạt, sáng tạo, phát huy nội lực, sức mạnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, cụ thể hóa thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Hội nghị này; trong đó cần tập trung thực hiện  các mặt công tác trọng tâm, như: Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Khối phù hợp với điều kiện tổ chức cơ sở đảng ở địa phương. Thứ hai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ ba, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về chính trị, tư tưởng, năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thứ tư, đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời kiểm tra, giám sát những vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm ảnh hưởng đến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

KH