Đó là đồng chí Trần Thanh Khiêm (tên thường gọi là 4 Khiêm) sinh ngày 19-8-1947, quê quán xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Sinh ra và lớn lên trong vùng căn cứ cách mạng, gia đình có truyền thống, sớm ý thức giác ngộ, đồng chí tham gia cách mạng trong độ tuổi còn rất trẻ. Sau khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, đồng chí tiếp tục tham gia công tác, giữ nhiều chức vụ lãnh đạo của tỉnh, như: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Minh Hải; tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Minh Hải, nhiệm kỳ 1982-1986 (ngày 21-7-1982), đồng chí được bầu làm Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Đại hội Đảng bộ tỉnh Minh Hải, nhiệm kỳ 1986-1990, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ nhiệm; năm 1988 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Quyền Chủ nhiệm, đến tháng 01 năm 1990 đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho đến các nhiệm kỳ 1991-1995, 1996-2000. Ngày 01-01-1997 tỉnh Cà Mau được tái lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều đồng chí về nhận nhiệm vụ Thường trực Tỉnh ủy, sau đó đồng chí được lần lượt giữ chức chủ chốt của tỉnh, như Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau và đến tháng 9 năm 2007 đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.

      Dấu ấn nhất, trong quá trình công tác tại UBKT Tỉnh ủy Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau), đồng chí Trần Thanh Khiêm chia sẻ khó khăn nhất là giai đoạn từ năm 1986 trở về trước, do tác động chung của nền kinh tế quốc gia, thực hiện cơ chế tập trung bao cấp nên nhìn chung đời sống, tư tưởng của cán bộ bị tác động không nhỏ, Ngành Kiểm tra của tỉnh nhà cũng không nằm ngoài xu thế chung, đó là: Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc chưa được đầu tư nhiều; chế độ chính sách của cán bộ rất thấp, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn (việc mua hàng hóa cho nhu cầu của gia đình cán bộ phải qua tem, phiếu…) làm cho anh em rất tâm tư; đội ngũ cán bộ vừa thiếu, vừa yếu, xuất phát từ hai nguyên nhân chủ yếu: thứ nhất, ít có anh em nào muốn vào Ngành Kiểm tra vì đụng chạm rất nhiều đến cán bộ lãnh đạo, quản lý; thứ hai, công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra rất ít nên nguồn cán bộ không có hoặc khi có nguồn của cấp dưới thì không thể đề xuất bổ sung cho tỉnh, vì rút lên tỉnh bên dưới sẽ yếu, không đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong khi đó, Nghị quyết của Tỉnh ủy Minh Hải khóa VII, nhiệm kỳ 1982-1986 xác định: “Để chủ động giáo dục đấu tranh, ngăn ngừa, đẩy lùi có hiệu quả tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, các cấp ủy phải tăng cường công tác kiểm tra… nội dung kiểm tra phải toàn diện, phải phát hiện cả mặt tốt và không tốt, phát huy ưu điểm, ngăn ngừa tiêu cực, nhằm xử lý kịp thời và nghiêm những trường hợp sai phạm. Kiện toàn bộ máy kiểm tra các cấp, đưa các mặt hoạt động của ủy ban kiểm tra vào nền nếp, đúng chức năng theo Điều lệ Đảng quy định”.

      Trước tình hình đó, đồng chí cùng với tập thể UBKT Tỉnh ủy và Cơ quan UBKT Tỉnh ủy xác định, nhiệm vụ trọng tâm là làm thế nào để cán bộ mình có tư tưởng tâm huyết với Ngành và đội ngũ cán bộ kế thừa phải có đủ trình độ, năng lực đáp ứng với nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy giao. Đồng chí đã mạnh dạn đề xuất hai giải pháp có thể nói “đột phá” trong giai đoạn này: Trước hết, trực tiếp liên hệ với các cửa hàng, nhà máy, xí nghiệp tạo điều kiện thuận lợi mua những mặt hàng đồ tiêu dùng, chăn nuôi, sản xuất tốt để cán bộ có mức sinh hoạt tốt hơn, tạo nguồn thu nhập mà yên tâm công tác; hai là, chọn những cán bộ có triển vọng kể cả trong và ngoài Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, đề xuất đưa đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tạo nguồn cán bộ kế thừa cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Được sự đồng thuận của tập thể, hai giải pháp trên đã được triển khai thực hiện rất có hiệu quả, đời sống, tinh thần của cán bộ có chuyển biến tích cực (nhiều đồng chí chủ động chăn nuôi, sản xuất tăng thêm nguồn thu nhập), có nhiều đồng chí là lái xe, lái võ cho lãnh đạo Tỉnh ủy hoặc làm những công việc khác được tuyển chọn, bổ sung, đưa đi đào tạo và sau thời gian phấn đấu trong công tác được bầu, bổ nhiệm vào các chức vụ của UBKT Tỉnh ủy và Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, điển hình như đồng chí Cao Minh Quang, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu, đồng chí Cao Hoàng Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, đồng chí Phan Việt Thanh, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Cà Mau…. Theo đó, nhiệm vụ của Ngành có những chuyển biến tích cực hơn, công tác kiểm tra đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, nhiều vụ việc tiêu cực sớm được phát hiện, chấn chỉnh, xử lý đúng theo quy định, nhằm răn đe, giáo dục, ngăn chặn kịp thời những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, với phương châm “không để hạn chế, khuyết điểm trở thành sai phạm; không để sai phạm của một người trở thành khuyết điểm của tập thể, của người khác”, qua đó đã góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

      Với những công hiến cho Ngành Kiểm tra Đảng và Đảng bộ tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau), đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen (Huân chương Lao động hạng nhất, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh…).

 Đồng chí Trần Thanh Khiêm phát biểu tham luận Tọa đàm
do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức

      Hiện nay tuy tuổi cao, sức khỏe không được như trước, nhưng đồng chí luôn giành những tình cảm chân thành, thời gian quý báo để tiếp tục đóng góp cho Ngành Kiểm tra tỉnh Cà Mau. Mỗi khi UBKT Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo, Tọa đàm hoặc trao đổi những chương trình, kế hoạch quan trọng của Ngành, đồng chí luôn có nhiều ý kiến hay, quý báo góp phần cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thật sự phong phú, ý nghĩa và quan trọng hơn là xây dựng Đảng, xây dựng UBKT và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong tỉnh ngày càng phát triển, trưởng thành, hoạt động chất lượng, hiệu quả, thiết thực trong giai đoạn mới hiện nay./.   

                                                                                                                        Trịnh Thiên Tài