LIÊN KẾT WEBSITESố hiệu:

Số 01-HD/UBKTTW

Ngày ban hành:

21/11/2016

Loại văn bản:

Hướng dẫn

Trích yếu:

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Tập tin: