LIÊN KẾT WEBSITESố hiệu:

06-HD/UBKTTW

Ngày ban hành:

18/12/2018

Loại văn bản:

Hướng dẫn

Trích yếu:

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Tập tin: