LIÊN KẾT WEBSITESố hiệu:

Hướng dẫn số 07

Ngày ban hành:

12/12/2019

Loại văn bản:

Hướng dẫn

Trích yếu:

Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tập tin: