LIÊN KẾT WEBSITESố hiệu:

Số 08-HD/UBKTTW

Ngày ban hành:

14/02/2020

Loại văn bản:

Hướng dẫn

Trích yếu:

Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tập tin: