LIÊN KẾT WEBSITESố hiệu:

Kết luận số 01-KL/TW

Ngày ban hành:

18/05/2021

Loại văn bản:

Kết luận

Trích yếu:

Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tập tin: