Tại buổi làm việc đồng chí Lữ Trung Nguyện, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn báo cáo kết quả lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉnh trang đô thị và quản lý quy hoạch gắn với Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 01-4-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về giao trách nhiệm cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hoàn thành tiêu chí nông thôn mới của hộ gia đình gắn với xây dựng văn minh đô thị giai đoạn 2016-2018. Qua đó, Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đối với tập thể Ban Thường vụ đảng ủy, như: Chủ động triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết đến với toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong toàn Đảng bộ; kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với việc chỉnh trang đô thị và quản lý quy hoạch gắn với Nghị quyết 04-NQ/HU; triển khai thực hiện tốt theo Quyết định số 1237-QĐ/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh quy định chung thị trấn Cái Đôi Vàm đến năm 2030, tỷ lệ 1:5000; kiểm tra 72 lượt về trật tự xây dựng, phát hiện 26 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 70.000.000đ; kiểm tra giải tỏa lấn chiếm vĩa hè, hành lang lộ giới phát hiện 46 trường hợp mua bán không đúng nơi quy định. Đối với Nghị quyết 04-NQ/HU của Huyện ủy chỉ đạo các ngành đoàn thể phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đăng ký thực hiện 4 nội dung 18 tiêu chí hộ gia đình thực hiện hoàn thành xây dựng thị trấn văn minh đô thị, đạt được kết quả bước đầu.

Quang cảnh buổi làm việc

Tuy nhiên, việc cụ thể hóa ban hành văn bản chỉ đạo từng lúc thiếu kịp thời; việc tuyên truyền vận động người dân tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết chưa thường xuyên, công tác phối hợp với các ngành có liên quan từng lúc thiếu chặc chẽ; việc quản lý quy hoạch trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, tình trạng xây dựng công trình nhà ở không phép, mua bán lẫn chiếm vĩa hè vẫn còn xảy ra; cảnh quan môi trường ở một số khu vực chưa đảm bảo; việc chỉ đạo thực hiện các tiêu chí của hộ gia đình xây dựng văn minh đô thị đạt thấp so với yêu cầu đặt ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Huyện đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, khai kịp thời các văn bản của cấp trên nhằm cụ thể hóa văn bản tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết; xây dựng ban hành văn bản chỉ đạo sát với tình hình thực tế cơ sở; tăng cường công tác chỉ đạo xử lý việc xây dựng nhà ở trái phép; đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch đẹp; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể phát động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện hoàn thành các tiêu chí hộ gia đình nhằm đạt chuẩn văn minh đô thị; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp nhằm thực hiện có hiệu quả về chủ trương, nghị quyết của Huyện ủy…

Đồng chí Lữ Trung Nguyện thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra, phát huy những ưu điểm đạt được và khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

                                                               Kim Phê - UBKT Huyện ủy Phú Tân