Vọng cổ: Công tác kiểm tra là một ngành của Đảng, nhưng phải xử sao cho thấu tình đạt lý, để người được kiểm tra khẩu phục, tâm đồng…

Nhưng khó làm sao hợp dạ chung lòng, vì nghề kiểm tra luôn phải tìm ra sự thật, kết luận kịp thời, chính xác, công minh. Hồ sơ kỷ luật phải lưu trữ theo đúng quy định ngành kiểm tra của đảng. Kiểm tra làm cho đảng mình trong sáng, đội ngũ đảng viên gương sáng, kiên cường….

Lý con sáo:

Anh thương em, công tác bên ngành kiểm tra

Cho dù tình cảm thiết tha, nhưng đi vào công tác xông pha

Làm trong sạch đảng, ích nước, lợi nhà

Đội ngũ đảng viên trung dũng, thật thà

Càng tự hào ngành kiểm tra chúng ta

Càng quyết tâm xây dựng Đảng tiến xa

Quê hương mình sẽ nở muôn gấm hoa

Đất nước ta sẽ hát chung bài ca…

Về vọng cổ: Ta quý, ta yêu ngành kiểm tra của Đảng, góp phần dựng xây quê hương tươi thắm, đẹp giàu…trải bao vất vả gian lao, làm trong sạch Đảng đi đầu kiểm tra, đất trời, trời đất bao la, có kiểm tra Đảng là ta yên lòng…

                                                                                                               MH (sưu tầm)