Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Cà Mau, có các đồng chí thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, đồng chí bí thư, phó bí thư và đồng chí trưởng ban tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến

Hội nghị nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức… Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Đối với tỉnh Cà Mau, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp thể hiện quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm phù hợp, hiệu quả, đã có nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (cấp huyện, thành phố khen 281 tập thể và 410 cá nhân; cấp tỉnh khen 46 tập thể và 56 cá nhân; cấp Trung ương khen 02 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”), qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng về gương người tốt, việc tốt trong toàn tỉnh Cà Mau.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; qua đó kịp thời định hướng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, giúp thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cũng tại Hội nghị trực tuyến này, Ban Tuyên giáo Trung ương xác định phương hướng tới là: Phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị./.

Khánh Hưng