Về tiêu chuẩn cấp uỷ viên, cụ thể: Trình độ lý luận chính trị đối với cấp huyện: Phải có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị trở lên, trường hợp không được cấp bằng lý luận chính trị phải thuộc đối tượng được công nhận có trình độ lý luận chính trị theo quy định, được cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương, riêng các trường hợp đang học lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị được vận dụng như được cấp bằng. Đối với cấp xã: phải có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc có giấy chứng nhận cao cấp lý luận chính trị do cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp; trường hợp nhân sự không có trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp nhưng có uy tín cao trong nhân dân, có kinh nghiệm công tác, ở những nơi có khó khăn về nguồn cán bộ thay thế hoặc cần bố trí cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thì phải báo cáo và được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý. Đối với nhân sự cơ quan, đơn vị: phải có trình độ đại học về chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Đồng chí Lượng Trọng Quyền, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ (phát biểu) tham gia Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ kiểm tra công tác đại hội tại huyện U Minh

Về cơ cấu, số lượng cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ và phó bí thư cấp uỷ: Đối với các huyện ủy, thành uỷ, số lượng cấp ủy viên giảm 5% so với số lượng tối đa đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định ở nhiệm kỳ 2015 – 2020, ủy viên ban thường vụ từ 11 - 13 đồng chí, phó bí thư 02 đồng chí. Đối với Đảng ủy Dân chính đảng, cấp ủy viên giảm 5% so với số lượng tối đa đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định ở nhiệm kỳ 2015 – 2020, ủy viên ban thường vụ từ 07 đến 09 đồng chí, phó bí thư từ 01 đến 02 đồng chí.

Đối với Đảng bộ xã, phường, thị trấn, số lượng cấp ủy, ban thường vụ thực hiện số lượng như nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhưng không quá 15 đồng chí trong cấp ủy và 05 đồng chí trong ban thường vụ, phấn đấu đổi mới không dưới 1/3 cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ.

Về độ tuổi cấp uỷ viên cơ cấu theo 03 độ tuổi: Cấp huyện, Đảng ủy Dân chính đảng: Dưới 40 tuổi (không dưới 10%), từ 40 - 50 tuổi (40 - 50%), còn lại trên 50 tuổi; cấp xã: Phấn đấu dưới 35 tuổi (không dưới 10%), từ 35 - 50 tuổi (40 - 50%), còn lại trên 50 tuổi.

Với Hướng dẫn này, uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh sẽ phối hợp ban tổ chức cùng cấp tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị đại hội, cũng như cho ý kiến về công tác nhân sự cấp uỷ huyện và cơ sở khoá tới được chặt chẽ, thuận lợi hơn, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đủ các tiêu chuẩn theo quy định./.

Khánh Hưng