Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 511-QĐ/HU, ngày 28-3-2019 của Huyện ủy Phú Tân, do đồng chí Phan Văn Thắng, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Tân, Phó Trưởng đoàn kiểm tra việc lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/HU, ngày 10-10-2011 của Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 05-3-2007 của Huyện ủy về phát triển giao thông – vận tải; Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 19-10-2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bảo vệ, duy tu, sửa chữa và chống sạt lở các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn huyện đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Việt Thắng.

Sau khi kiểm tra thực tế một số tuyến lộ giao thông nông thôn ở xóm, ấp, Đoàn kiểm tra có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy. Tại buổi làm việc đồng chí Hồ Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2018 về việc lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/HU, ngày 05-3-2007 của Huyện ủy; Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 19-10-2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả đạt được trong năm 2018 đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, cụ thể: Đơn vị kịp thời triển khai, quán triệt sâu rộng về kết luận, chỉ thị đến với toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong Đảng bộ; cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đơn vị đã căn cứ quy hoạch được phê duyệt hàng năm vận động nhân dân cùng với Nhà nước làm mới và duy tu sửa chữa các công trình giao thông đường bộ. Năm 2018 đã thực hiện 4.613m lộ bê tông, đạt 184,52% chỉ tiêu nghị quyết, thực hiện 4.750m lộ đất đen, đạt 158% chỉ tiêu nghị quyết; xây dựng 12 cây cầu giao thông nông thôn, tổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng. Đối với Chỉ thị 08-CT/HU của Huyện ủy kết quả duy tu sửa chữa 2.400/2.500m lộ xuống cấp, hư hỏng; kè chống sạt lở 10.500/13.000m lộ bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở (trong đó: kè bằng cây gỗ địa phương 5.600m, trồng cây chống xoáy lở 5.400m).

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy

   Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đơn vị cũng còn những tồn tại hạn chế được Đoàn kiểm tra chỉ ra nhằm chỉ đạo thực hiện tốt trong thời gian tới cụ thể như: Việc cụ thể hóa ban hành văn bản chỉ đạo thiếu kịp thời; việc tuyên truyền vận động người dân tổ chức thực hiện chỉ thị, kết luận chưa thường xuyên liên tục, nhận thức của bộ phận nhân dân chưa cao, còn trông chờ, ỷ lại thiếu tính tự giác; việc lãnh chỉ đạo từng lúc chưa quyết liệt từ đó một số tuyến lộ sạt lở rất nghiêm trọng nhưng chậm được khắc phục sửa chữa kịp thời; công tác phối hợp với các ngành có liên quan từng lúc thiếu chặc chẽ.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phát huy những ưu điểm đã đạt được và chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tiếp tục triển khai các văn bản của cấp trên và cụ thể hóa kịp thời, tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chỉ thị, kết luận; xây dựng ban hành văn bản chỉ đạo hàng năm sát với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; tăng cường công tác chỉ đạo việc duy tu sửa chữa, kè chống sạt lở theo các tuyến lộ có nguy cơ xuống cấp, hư hỏng; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp nhằm thực hiện có hiệu quả kết luận và chỉ thị của Huyện ủy…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Hồ Thanh Phương tiếp thu ý kiến phát biểu nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra, phát huy những ưu điểm đạt đạt được và khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

                                                                                                                           Kim Phê