Năm 2018, Đảng bộ Dân chính đảng chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả khá toàn diện. Thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 10 tổ chức cơ sở đảng và 10 đồng chí là bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát 04 tổ chức cơ sở đảng (số tổ chức đảng và cá nhân được chọn kiểm tra, giám sát tương đương so với cùng kỳ). Kết quả, các tổ chức và cá nhân được kiểm tra, giám sát thực hiện khá tốt nội dung được kiểm tra, giám sát; tuy nhiên, một số tổ chức cơ sở còn lúng túng trong thực hiện các bước theo quy trình, thủ tục trong công tác kiểm tra, giám sát, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hơn.  

Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giải quyết 04 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, tăng so với cùng kỳ 01 đơn. Kết quả tố đúng và đúng một phần 04 đơn, đã thi hành kỷ luật 04 trường hợp.

Đảng bộ thi hành kỷ luật 19 đảng viên (tương đương so với cùng kỳ), trong đó: Ban Thường vụ Đảng ủy thi hành kỷ luật 02 trường hợp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thi hành kỷ luật 03 trường hợp, đảng ủy cơ cơ và chi bộ thi hành kỷ luật 14 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu là thiếu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, sinh con thứ 3.

Để phát huy những mặt làm được, rút kinh nghiệm những hạn chế đã qua. Năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát. Theo dõi việc khắc phục những hạn chế, yếu kém của một số tổ chức cơ sở đảng để có hướng chỉ đạo tiếp theo phù hợp với thực tế; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tham mưu thực hiện tốt các quy trình giải quyết tố cáo, khiếu nại và thi hành kỷ luật đảm bảo đúng quy định, không kéo dài thời gian.

                                                                                                           Phan Thu Vân