Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đồng chí bí thư cấp uỷ, chủ tịch UBND, đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo (tuyên huấn) cấp huyện và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được xem Phóng sự “Cà Mau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghe Báo cáo (dự thảo) sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-6-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Báo cáo, qua 03 năm thực hiện, Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, có hiệu quả; được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, làm việc khoa học… được nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, Báo cáo cũng nêu rõ còn một số mặt hạn chế cần sớm khắc phục: Việc xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy, người đứng đầu một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm so với yêu cầu. Còn có một số cán bộ, đảng viên chưa toàn tâm, toàn ý phấn đấu rèn luyện trong thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác. Việc đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ một số nơi chưa đều, nội dung chưa đạt yêu cầu.

Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho tập thể xuất sắc, tiêu biểu

Hội nghị được nghe 13 ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận chia sẻ về kinh nghiệm, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ vinh dự được khen thưởng.

Khánh Hưng