Chiều 28/9, đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu, thẩm định lịch sử Đảng bộ huyện Năm Căn chủ trì, tổ chức hội nghị thông qua dự thảo lần 3, lấy ý kiến của các đồng chí cán bộ hưu trí, nguyên là Thường trực Huyện ủy, cán bộ lãnh đạo ngành Kiểm tra Huyện ủy qua các nhiệm kỳ nhằm hoàn chỉnh và phát hành tập “Kỷ yếu Ngành Kiểm tra Huyện ủy Năm Căn giai đoạn 1979- 2018”. Đến dự, còn có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu, thẩm định lịch sử Đảng bộ huyện. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Đông, nhấn mạnh: “Đây là việc làm hết sức quan trọng, có ý nghĩa mang tính lịch sử, đồng thời còn để lại lâu dài quá trình hình thành và phát triển qua các thời kỳ của Ngành Kiểm tra huyện nhà. Trong thời gian tới, thế hệ tiếp theo sẽ nối tiếp những thành quả, những công lao đóng góp, của các chú, các anh qua các giai đoạn lịch sử của Ngành Kiểm tra Đảng huyện Năm Căn”.

Tập Kỷ yếu Ngành Kiểm tra Huyện ủy Năm Căn có hai nội dung quan trọng đó là: Một số hoạt động về công tác kiểm tra trước khi thành lập cơ quan Ban Kiểm tra Huyện ủy (giai đoạn 1948 – 1979); tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy qua các nhiệm kỳ Đại hội (từ 1979 đến nay). Ở nội dung này, được chia ra ba giai đoạn: giai đoạn chia tách, thành lập huyện Năm Căn (1979 - 1984); giai đoạn huyện Năm Căn đổi tên thành huyện Ngọc Hiển (1984 - 12/2003) và giai đoạn chia tách, tái lập huyện Năm Căn (01/01/2004 đến nay). 

Quang cảnh Hội nghị

Ngoài ra, tập Kỷ yếu còn có các bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về Ngành Kiểm tra của Đảng và một số hoạt động, hình ảnh, thành tích nổi bật của Ngành Kiểm tra Đảng bộ huyện Năm Căn từ khi thành lập đến nay.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đồng chí lão thành cách mạng, đồng chí Nguyễn Phương Đông ghi nhận và đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm hoàn thiện tập “Kỷ yếu Ngành Kiểm tra Đảng bộ huyện Năm Căn giai đoạn 1979- 2018” để in ấn, phát hành nhân dịp họp mặt ngày 16/10/2018, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Năm Căn đã thông qua Dự thảo tập “Kỷ yếu Ngành Kiểm tra Đảng bộ huyện Năm Căn giai đoạn 1979- 2018” 2 lần: Lần thứ nhất thông qua tập thể Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và lần hai thông qua Thường trực Huyện ủy và một số đồng chí cán bộ hưu trí, cán bộ Ngành Kiểm tra Huyện ủy.

UBKT Huyện uỷ