Nghe vẽ, nghe ve, nghe vè kiểm tra

Kiểm tra tưởng cũng thanh nhàn

Có làm mới biết muôn vàn khó khăn

Lý, tình cùng với nghĩa nhân

Năm canh suy ngẫm để phân rạch ròi…

Biết bao nhiêu chuyện trên đời

Kiểm tra nhất thiết chọn người công tâm

Một lòng vì Đảng vì dân

Nhân cách đạo đức mười phân vẹn mười…

Chữ tình giữ trọn niềm vui

Chữ lý sáng tỏ cho đời soi chung

Vì quyền lợi của cộng đồng

Công minh trung thực cho lòng thảnh thơi…

Cũng đừng làm hại đến người

Cũng đừng bỏ sót tội đời bất lương

Đan xen cái khó đôi đường

Cầm cân nảy mực cho tường thiệt hơn…

Dân của Đảng, Đảng của dân

Kiểm tra đâu phải thanh nhàn, thảnh thơi

Một nghề thầm lặng người ơi!

Cho Đảng trong sạch là lời Bác răn…

                                                                                                    Hồng Phụng  (Sưu tầm)