Năm 1986 được tuyển dụng vào công tác tại Văn phòng Huyện ủy Thới Bình và đến năm 2005 đồng chí được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tín nhiệm bầu vào Ủy viên UBKT Huyện ủy; tiếp đó Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí tiếp tục được Huyện ủy tín nhiệm bầu vào Ủy viên UBKT Huyện ủy và được UBKT Huyện ủy bầu làm Phó Chủ nhiệm; sang nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí được Huyện ủy tín nhiệm bầu bổ sung vào cấp ủy huyện và được UBKT phân công Phó Chủ nhiệm Thường trực đến hôm nay. Ngoài ra, đồng chí còn được bầu giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện nhiều nhiệm kỳ (từ năm 2005 đến nay).

Là cán bộ có thâm niên trong Ngành Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Nga chia sẻ: Khi được bầu làm Ủy viên UBKT Huyện ủy mới biết rằng những câu chuyện của nhiều đảng viên nói bên lề là đúng: “nghề kiểm tra rất khó, dễ va chạm, thậm chí nếu không giải quyết chặt chẽ, kết luận rõ ràng, thấu tình, đạt lý sẽ làm cho đối tượng kiểm tra, giám sát nhận thức vấn đề theo hướng tiêu cực”. Lúc đầu, do chưa nắm đầy đủ các quy định, quy trình kiểm tra, giám sát nên bản thân gặp rất nhiều khó khăn; tuy nhiên, được cấp ủy tín nhiệm, tập thể UBKT ủng hộ, bản thân đã không ngừng cố gắng học tập, chịu khó cập nhật, nghiên cứu tài liệu, vừa làm vừa đúc kết kinh nghiệm, cộng với sự hướng dẫn, giúp đỡ của các thế hệ cán bộ kiểm tra các cấp nên tích luỹ nhiều kinh nghiệm quý giá cho bản thân, từng bước trưởng thành, tự tin hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ảnh đồng chí Nguyễn Thị Nga

Từ khi công tác trong Ngành Kiểm tra đến nay, đồng chí Nguyễn Thị Nga đã phụ trách nhiều lĩnh vực: Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đến tháng 8 năm 2017, hiện nay đồng chí phụ trách lĩnh vực thi hành kỷ luật trong đảng, đồng phụ trách công việc hành chính của UBKT Huyện ủy. Dù được phân công ở lĩnh vực nào, đồng chí cũng luôn tâm huyết, có trách nhiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; chính vì vậy đồng chí luôn được tập thể UBKT Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy tin tưởng khi giao việc.

Khi được hỏi về kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm đã từng phụ trách, đồng chí Nguyễn Thị Nga chia sẻ: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp cho đối tượng được kiểm tra thấy rõ ưu khuyết điểm; giúp tổ chức đảng quản lý đảng viên được kiểm tra nhận thấy rõ trách nhiệm của mình, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc quản lý giáo dục, đồng thời xử lý hoặc ngăn chặn không để khuyết điểm, thành vi phạm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Đây là nhiệm vụ khó, để thực hiện tốt người cán bộ kiểm tra phải luôn bám sát địa bàn phụ trách, thường xuyên xuống cơ sở để nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, kết hợp sàng lọc thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; đặt biệt phải nhận diện được dấu hiệu vi phạm để chọn đối tượng, nội dung kiểm tra phù hợp. Một yếu tố rất quan trọng nữa là cán bộ kiểm tra phải có bản lĩnh, vững chuyên môn, nghiệp vụ, linh hoạt, kiên định và khách quan trong giải quyết công việc. Bên cạnh đó, người cán bộ kiểm tra phải biết nắm bắt tâm lý, chia sẻ với đối tượng kiểm tra, chủ động áp dụng nhiều biện pháp giải quyết linh hoạt, vừa thực hiện theo quy trình, vừa làm công tác tư tưởng, giáo dục để đối tượng kiểm tra hiểu, phối hợp và phát huy tính tự giác, tự phê bình và phê bình. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến tháng 8 năm 2018, bản thân đã tham mưu giúp UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra được 02 chi bộ cơ sở và 11 đảng viên (06 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; qua kiểm tra, kết luận 02 tổ chức và 09 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 06 đảng viên, đưa ra kiểm điểm, phê bình rút kinh nghiệm 02 tổ chức, 03 đảng viên.

Chia sẻ về kỷ niệm khó quên trong Ngành Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Nga cho biết: Nhiệm kỳ 2005-2010, UBKT cấp cơ sở chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, có nơi cả nhiệm kỳ không kiểm tra được đảng viên nào; nguyên nhân chính là do cán bộ kiểm tra cơ sở kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi vị trí công tác nên kinh nghiệm, nghiệp vụ kiểm tra còn hạn chế. Đồng chí Nga trăn trở “Mình phụ trách nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm mà cấp cơ sở chưa thực hiện tốt nhiệm vụ này thì có phần trách nhiệm của mình”; chính vì vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu giải pháp, biện pháp có hiệu quả để tham mưu giúp Thường trực Huyện ủy, cũng như UBKT Huyện ủy chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện tốt hơn, như: Tham mưu Thường trực Huyện ủy củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT cấp cơ sở, UBKT Huyện ủy ban hành một số văn bản chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra cơ sở; đồng thời trong nhiều cuộc họp, hội nghị sơ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đồng chí đã mạnh dạn phê bình những tổ chức đảng chưa thực hiện tốt và chia sẽ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả giúp UBKT cấp cơ sở nắm vững và thực hiện tốt hơn... Với sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBKT Huyện ủy và sự tâm huyết, nổ lực của đồng chí Nguyễn Thị Nga, đã tác động tích cực và có chuyển biến rõ rệt, xuất hiện ngày càng nhiều UBKT đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. “Việc cấp cơ sở dần thay đổi nhận thức, tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là động lực rất lớn để tôi tiếp tục cống hiến với nghề, phấn đấu cùng tập thể UBKT Huyện ủy thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ở Đảng bộ huyện Thới Bình trong thời gian tới” - đồng chí Nga chia sẻ.

Ngoài ra, là Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, đồng chí quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, nhân viên, thường xuyên giúp đỡ công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi công đoàn viên mỗi khi đau ốm. Chính vì vậy, tổ chức công đoàn nơi đồng chí sinh hoạt được công nhận tổ chức công đoàn vững mạnh liên tiếp từ năm 2013 đến nay.

Đồng chí Lê Minh Út, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhận xét: Đồng chí Nguyễn Thị Nga có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh, giản dị, hòa đồng, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác và tâm huyết với nghề. Với cương vị là Phó Chủ nhiệm Thường trực, đồng chí tích cực nghiên cứu, thường xuyên chia sẻ, hướng dẫn cán bộ kiểm tra cấp cơ sở nắm vững về chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, đồng chí Nga được phân công làm trưởng nhiều đoàn kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy và tham gia nhiều đoàn kiểm tra, giám sát do Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập; dù ở vai trò nào đồng chí cũng tích cực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn thể hiện bản lĩnh của người cán bộ kiểm tra, thẳng thắn, quyết đoán trong từng vụ việc.

Với những đóng góp tích cực trong Ngành, đồng chí Nguyễn Thị Nga đã được khen thưởng nhiều danh hiệu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 02 Bằng khen, 01 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 03 giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do UBND huyện tặng; được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng 04 Giấy khen “có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và được UBKT Trung ương tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”.

KH