Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Xuân Việt, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đồng chí Đặng Trí Thủ, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Đỗ Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Bùi Trung Các, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, cùng 32 học viên Lớp Đại học chính trị chuyên ngành công tác Kiểm tra khoá 68, do đồng chí PGS.TS Nguyễn Văn Cường, cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn học viên được nghe đồng chí Hồ Xuân Việt thông tin khái quát đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau; kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay của Đảng bộ; giới thiệu những thuận lợi, khó khăn, một số bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Xuân Việt thông tin thêm: Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ và cấp mình xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá, xác định rõ đối tượng, nội dung trọng tâm kiểm tra, giám sát và hằng năm cụ thể hoá thực hiện phù hợp và hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra; với những kết quả tích cực, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau vinh dự được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tặng Cờ thi đua nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018).

Tiếp theo đó có 03 học viên là cán bộ làm công tác kiểm tra ở tỉnh Quảng Bình, Kiên Giang, Quảng Ngãi phát biểu mong muốn Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau chia sẻ thêm về tổ chức bộ máy Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ sau khi sắp xếp lại theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; kinh nghiệm và công tác phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; qua kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, Cà Mau có trường hợp nào phải đề nghị tổ chức đảng thi hành kỷ luật báo cáo hồ sơ lên cấp có thẩm quyền hay Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét kỷ luật lại không?...

Đồng chí Hồ Xuân Việt giải đáp làm rõ từng ý kiến đặt ra của 03 học viên, và đề nghị các học viên cần lưu ý: Cán bộ làm công tác kiểm tra trước hết phải giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, kiên quyết không dao động trước mọi trường hợp, tâm huyết, yêu nghề; phải biết dựa vào tổ chức đảng, quần chúng nhân dân để thực hiện nhiệm vụ; phải nắm vững và bao quát kiến thức với nhiều lĩnh vực, không chỉ chuyên ngành kiểm tra mà còn lĩnh vực kinh tế - văn hoá – xã hội….

PGS.TS Nguyễn Văn Cường trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau đã tổ chức thành công buổi làm việc; đồng chí đánh giá cao báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Cà Mau và phát biểu chia sẻ kinh nghiệm của đồng chí Hồ Xuân Việt, đây là những chia sẻ quý giá giúp các học viên vận dụng những kinh nghiệm của Cà Mau vào thực tiễn công tác tại địa phương mình.

Dịp này, Đoàn học viên Lớp Đại học chính trị chuyên ngành công tác Kiểm tra khoá 68 (2017-2019) trao tặng cho Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Trường Chính trị tỉnh phần quà lưu niệm.

Khánh Hưng