Sáng ngày 09/5, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm đồng chí Hồ Xuân Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; đồng chí Trần Ngọc Diệp, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Thị Ngọc, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề “Phát huy vai trò của Nhân dân trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” tại Phường 5, thành phố Cà Mau.

Dự tiếp xúc cử tri còn có đồng chí Đỗ Cao Thẳng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 5; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, cùng 30 cử tri trên địa bàn phường 5, thành phố Cà Mau.

Đồng chí Trần Ngọc Diệp thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh cho biết: Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03-10-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn Khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Công văn số 813-CV/TU, ngày 26-01-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong đó: chỉ đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân; tiếp nhận những kiến nghị chính đáng, hợp pháp, những bức xúc của cử tri liên quan đến sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân để xem xét hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý và thông báo kết quả cho cử tri biết… Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch để Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề như nêu trên, mục đích lắng nghe ý kiến phản ánh của cử tri đối với lãnh đạo và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố và phường 5, xoay quanh 3 nhóm biểu hiện: Một là, không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Hai là, quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Thứ ba, tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp theo đó, có 07 cử tri tham gia phát biểu ý kiến phản ánh, nhìn chung đa số cử tri đánh giá cao tinh thần, thái độ, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố và phường 5; tuy nhiên cũng có một số ý kiến bày tỏ quan ngại, đó là gần đây qua thông tin báo, đài phản ánh có một số cán bộ, đảng viên trên địa bàn vi phạm, suy thoái đạo đức lối sống đến mức phải kỷ luật về Đảng, chính quyền, đoàn thể; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) nhiều năm liền còn ở vị trí khá thấp trong khu vực, trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân nào chưa được đề cập; vẫn còn một số ít công chức, viên chức khi tiếp công dân đến làm việc chưa hòa nhã, nhiệt tình hướng dẫn…

Cử tri phường 5 phát biểu ý kiến

Đồng chí Hồ Xuân Việt cho biết: Từ khi có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, sau đó là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhìn chung lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, công tác vận động, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có nhiều tiến bộ; hầu hết, đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, chấp hành tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; ra sức phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả công tác; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm ngày càng cao. Tuy nhiên, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, còn những hạn chế, dẫn đến có cán bộ, đảng viên suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống phải xử lý kỷ luật.

Đồng chí Hồ Xuân Việt phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri Phường 5

Do đó, HĐND tỉnh rất cần sự giám sát, phản ánh kịp thời của cử tri để cùng với các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở chung tay đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đối với các ý kiến phản ánh của cử tri, Tổ sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc, các ý kiến sẽ được tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Đồng chí Hồ Xuân Việt gửi lời chúc cử tri và gia đình sức khỏe, tiếp tục tham gia ý kiến phản ánh, đóng góp xây dựng đến HĐND tỉnh.

Được biết, đây cũng là cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề đầu tiên được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức và theo Kế hoạch số 16/KH-HĐND, ngày 17-4-2019 của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri chuyên đề “Phát huy vai trò của Nhân dân trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”, đại biểu HĐND tỉnh sẽ có 06 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề như nêu trên.

Khánh Hưng