Tại cuộc họp, đồng chí Hồ Văn Chung công bố Quyết định số 3320-QĐ/HU, ngày 04/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Ngô Văn Hường, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Khánh Hải, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và để Đảng ủy xã Khánh Hải giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Hải, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Hồ Văn Chung trao quyết định cho đồng chí Ngô Văn Hường

Đồng chí Hồ Văn Chung thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy ghi nhận những đóng góp của đồng chí Ngô Văn Hường trong quá trình công tác tại UBKT Huyện ủy, tin tưởng, mong muốn đồng chí ở cương vị mới phát huy tốt hơn nữa về năng lực, sở trường, khắc phục những khó khăn, cùng tập thể Đảng ủy xã Khánh Hải phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Ngô Văn Hường cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy, hứa sẽ cố gắng học tập, tích luỹ kinh nghiệm trong công tác cùng tập thể Đảng ủy xã Khánh Hải hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy giao.

                                                                                                      Huỳnh Thanh Đến