Tham dự lớp tập huấn có 150 học viên là bí thư cấp uỷ, thành viên uỷ ban kiểm tra cấp uỷ cơ sở; cán bộ phụ trách công tác kiểm tra các chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Quang cảnh lớp tập huấn

Theo Kế hoạch lớp tập huấn diễn ra 03 ngày (từ ngày 20/8/2019 đến ngày 22/8/2019); lớp tập huấn do đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và 02 Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trực tiếp báo cáo các chuyên đề: (1) Kiểm tra chấp hành đối với tổ chức đảng và đảng viên; (2) công tác giám sát của tổ chức đảng và đảng viên; (3) kiểm tra tài chính đảng; (4) kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; (5) kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; (6) công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên; (7) công tác giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; (8) giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Mỗi chuyên đề, báo cáo viên đưa ra tình huống nghiệp vụ cụ thể và quy trình, cách xử lý tình huống để học viên tiếp thu tốt hơn; đồng thời dành thời lượng nhất định để học viên thảo luận, chia sẻ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ sở.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trương Thanh Toàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ cho biết: Việc tổ chức lớp tập huấn như trên sẽ giúp cho học viên nắm vững và ghi nhớ sâu sát hơn kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, kỷ luật đảng, góp phần thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, phương châm, phương pháp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, từng bước đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp, chất lượng hơn.

Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã phối hợp Uỷ ban Kiểm tra cấp huyện tổ chức được 03 lớp tập huấn công tác nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cấp uỷ và cán bộ làm công tác kiểm tra ở cấp cơ sở./.

Khánh Hưng