LIÊN KẾT WEBSITEHội nghị cán bộ, công chức cuối năm 2019

Chiều ngày 30/12/2019, Thủ trưởng Cơ quan phối hợp với BCH Công đoàn Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Hội nghị cán bộ, công chức phát động phong trào thi đua năm 2020