Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Thắng, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từ đầu năm đến nay và phối hợp tổ chức triển khai các văn bản các cấp có liên quan đến việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp cũng như Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 07 và 08-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả phối hợp với các ngành, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy rà soát nắm tình hình công tác nhân sự ở các tổ chức đảng chuẩn bị cho Đại hội; thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ về công tác cán bộ; kịp thời nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, thi hành kỷ luật, giải quyết 01 trường hợp tố cáo.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đặt ra một số vấn đề khó khăn, vướng mắc đã được Tổ công tác trả lời, hướng dẫn.

Đồng chí Lượng Trọng Quyền đánh giá những kết quả đạt được trong quý I năm 2020, đồng thời chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ tham mưu cấp ủy, phối hợp với các ngành có liên quan tập trung chỉ đạo chuẩn bị cho đại hội đảng bộ ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra trước và sau đại hội, kịp thời nắm tình hình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện tốt quy chế phối hợp, phân công cán bộ phụ trách theo dõi nắm tình hình cũng như các thông tin dư luận, kể cả báo đài và phản ánh của người dân; thực tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; quan tâm đến cán bộ quy hoạch và nhân sự chuẩn bị cho Đại hội; công tác tiếp công dân và đảng viên cần chủ động nhiều hơn, khi có đơn thư giải quyết ngay không để kéo dài và tồn đọng. Công tác nhân sự ủy ban kiểm tra ở cơ sở phải thực hiện đúng theo quy định, phải có phương án, đề án nhân sự, phải hiệp y nhân sự với ủy ban kiểm tra cấp trên về số lượng, danh sách theo hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; sau đại hội cơ sở phải báo cáo cấp trên theo biểu mẫu đúng theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Nhì Ba, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tập trung tổ chức thực hiện tốt trong thời gian tới./.

                                                                                              Kim Phê