Tham dự lớp tập huấn có 85 học viên là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng viên phụ trách công tác kiểm tra của các chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Lớp tập huấn diễn ra 03 ngày (từ ngày 28 đến ngày 30-5-2019). Thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trực tiếp báo cáo 08 chuyên đề: (1) Công tác kiểm tra chấp hành đối với tổ chức đảng và đảng viên; (2) Kiểm tra tài chính đảng; (3) Công tác giám sát của tổ chức đảng và đảng viên; (4) Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; (5) Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; (6) Thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên; (7) giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; (8) Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

Quang cảnh lớp tập huấn

Việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm giúp các đồng chí nắm vững về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, quy trình, nội dung, đối tượng, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả hơn công tác này trong thời gian tới. Đây là dịp để các đồng chí đang trực tiếp lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở tiếp thu một cách có hệ thống từ lý luận và thực tiễn về những nội dung cơ bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, để các đồng chí có điều kiện trao đổi, học tập những kinh nghiệm cũng như phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị mình, nhằm tập trung tháo gỡ, tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn thời gian tới.

                                                                             Tấn Diên – UBKT Huyện ủy Ngọc Hiển