Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, đồng chí Mai Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Trần Sử Ký, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT và cán bộ phụ trách tổ chức Đảng ủy 18 xã, thị trấn, ngành.

 Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, UBKT Huyện ủy báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các mặt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng quý I năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. Bên cạnh những ưu điểm đạt được trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định như: Một ít cấp ủy từng lúc thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, cũng như chưa phát huy hết vai trò tham mưu của UBKT đảng ủy, việc tham mưu của UBKT đảng ủy giúp cấp ủy thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đôi lúc còn lúng túng.

Có 12 ý kiến phát biểu của đại diện đảng ủy, UBKT đảng ủy các xã, thị trấn (đặc biệt có 04 ý kiến của Đảng ủy ngành lần đầu tiên tham dự họp giao ban) đã trao đổi những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở không ổn định, trình độ chuyên môn không đồng đều làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp thu ý kiến phản ánh khó khăn của các đại biểu và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019, đề nghị các đảng ủy, UBKT đảng ủy thực hiện quyết liệt chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm đề ra, chú trọng nắm tình hình và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tham mưu cấp ủy xem xét thi hành kỷ luật hoặc đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm phải đúng quy trình, quy định; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đảng viên và xử lý đơn thư tố cáo kịp thời, chỉ đạo, xem xét giải quyết dưt điểm không để tồn đọng kéo dài đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, qua đó cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đáp ứng yêu cầu của ngành đặt ra, cũng như nâng cao chất lượng hơn trong quá trình tham mưu cho cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao.

                                                                                                     Huỳnh Thanh Đến