Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy vừa phối hợp với các ban đảng Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban quý IV/2018 về công tác xây dựng Đảng với đảng ủy, UBKT đảng ủy các xã, thị trấn tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Trần Hợi.

Tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đồng chí Mai Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và cấp phó các ban đảng Huyện ủy. Cấp xã có các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ nhiệm UBKT, công chức chuyên môn các ban đảng và cán bộ văn phòng, cán bộ tổ chức.

Quý IV năm 2018, UBKT đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao; đồng thời, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tài chính đảng được chú trọng; việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình.

Kết quả: Đảng ủy 13 xã, thị trấn đã kiểm tra 35 chi bộ, 15 chi ủy viên, giám sát thường xuyên 06 chi bộ, 03 đảng viên, kết quả đa số các chi bộ, đảng viên thực hiện tốt nội dung giám sát. Qua kiểm tra đảng ủy các xã, thị trấn đã thi hành kỷ luật 08 đảng viên. UBKT đảng ủy kiểm tra 04 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đã kết luận 01 trường hợp có vi phạm, 03 trường hợp đang xem xét; kiểm tra 20 chi bộ, kết quả kết luận một số chi bộ có mặt còn hạn chế, đề nghị rút kinh nghiệm; giám sát chuyên đề 10 chi bộ và 02 chi ủy viên, kết quả 100% các chi bộ, đảng viên thực hiện tốt nội dung giám sát.

Phát biểu chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị: Năm 2019, UBKT đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; trước hết là UBKT đảng ủy các xã, thị trấn căn cứ vào phạm vi, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng tham mưu giúp cấp ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 và của UBKT sát với yêu cầu thực tế của từng đơn vị; đảng ủy các xã, thị trấn phải quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT nhất là những đơn vị đang khuyết đồng chí chủ nhiệm; UBKT các đảng ủy thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu cho cấp ủy trong công tác thi hành kỷ luật đảng, quá trình xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên phải đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền và quy trình quy định; giải quyết kịp thời các đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng, thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Họp giao ban

Đây là cách làm khá hiệu quả để UBKT Huyện ủy và cấp cơ sở trực tiếp trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có biện pháp tháo gỡ, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, cũng như các UBKT đảng ủy học hỏi cách làm hay của các đơn vị bạn trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và vận dụng sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị mình.

Lê Thanh Hiện
UBKT Huyện ủy Trần Văn Thời