Tham dự lớp có 35 học viên là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra các xã, thị trấn và các ngành cấp huyện. Theo Kế hoạch lớp tập huấn diễn ra 03 ngày (từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 5 năm 2019), các học viên nghiên cứu, tiếp thu các chuyên đề: Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy; giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; kiểm tra  đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên; công tác giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra tài chính của đảng.

Quang cảnh lớp tập huấn

Phát biểu tại Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đặc biệt trong giai đoạn xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, đồng thời đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng thời gian qua được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng; tuy nhiên, còn một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra chưa ban hành quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chưa xác định được nhiệm vụ kiểm tra của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; chưa xác định được thẩm quyền xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, trong xử lý đảng viên vi phạm áp dụng điều, khoản của quy định chưa xác với nội dung vi phạm của đảng viên,…. Xuất phát từ yêu cầu đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra tại các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy. Qua đó, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại địa phương, đơn vị.

Với tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các báo cáo viên truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp hướng dẫn khoa học, phù hợp giúp học viên hiểu, tiếp thu đầy đủ và các học viên tham dự tập huấn phải nghiêm túc chấp hành nội quy lớp tập huấn; tích cực học tập, trao đổi, thảo luận các nội dung được hướng dẫn, nắm vững kiến thức để nâng cao kỹ năng, chất lượng trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thời gian tới./.

Lê Thanh Hiện