Quang cảnh lớp tập huấn

Sau 03 ngày tập huấn, học viên được tiếp thu các chuyên đề: Công tác kiểm tra chấp hành đối với tổ chức đảng và đảng viên; công tác giám sát của tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên; công tác giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Điểm mới của lớp tập huấn lần này là Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy U Minh  mời báo cáo viên là các đồng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; mỗi chuyên đề tại lớp tập huấn đều có đặt ra một tình huống cụ thể và cùng nhau thảo luận phương pháp, cách thức và các bước tiến hành như một cuộc kiểm tra, giám sát thực tế.

Việc tổ chức lớp tập huấn như trên sẽ giúp cho học viên nắm vững và ghi nhớ sâu sát hơn kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, kỷ luật đảng, góp phần thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, phương châm, phương pháp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, từng bước đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp, chất lượng hơn./.

                                                                                                                           Khánh Hưng