Ngày 26/12/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức họp thông qua dự thảo Kỷ yếu Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau (1975-2018), đến dự cuộc họp gồm có các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thành viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Phòng lịch sử Đảng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và thành viên Tổ biên tập Kỷ yếu. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Đồng chí Cao Hoàng Phụng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ Biên tập soạn thảo Kỷ yếu thông qua dự thảo Kỷ yếu gồm 6 đề mục: 1- Lời nói đầu; 2- Một số hoạt động về công tác kiểm tra trước khi thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (1948-1975); 3- Tổ chức và hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau (1976-2018), mục này được chia ra 11 giai đoạn và trong mỗi giai đoạn trình bày khái quát về tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra, chức năng nhiệm vụ, kết quả hoạt động và hình ảnh của các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (đầu năm 1976, Bộ Chính trị chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau lâm thời gồm 04 đồng chí; tổng số có 05 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và tương đương, 59 cán bộ kiểm tra, đến nay có 232 Ủy ban Kiểm tra các cấp, 1.301 cán bộ kiểm tra. Hơn 42 năm, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy, bộ máy tổ chức Ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh luôn được kiện toàn, phát triển cả về số lượng và chất lượng); 4- Một số hình ảnh hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau (ghi lại một số hoạt động của lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các phong trào, họp mặt, hội thao, hội thảo, tọa đàm, dâng hương, hội nghị…); 5- Ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (ghi lại năm thành lập, họ và tên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra qua các nhiệm kỳ, thành viên Ủy ban Kiểm tra đương nhiệm); 6- Công tác thi đua – khen thưởng (thể hiện những danh hiệu cao quý được Đảng, Nhà nước tặng thưởng).

Các đại biểu dự cuộc họp đánh giá cao công tác chuẩn bị, đầu tư, sưu tầm, soạn thảo của Tổ biên tập, cơ bản thống nhất bố cục và nội dung bản thảo Kỷ yếu; tuy nhiên, dự thảo Kỷ yếu còn nhiều nội dung thể hiện trong từng giai đoạn chưa thống nhất, số liệu chưa đầy đủ; có ý kiến đề xuất cần xác định rõ công tác kiểm tra giai đoạn trước 1975, bổ sung thông tin lý lịch cá nhân của các đồng chí thành viên và bổ sung lời kết.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Minh Chiến đánh giá tầm quan trọng của việc xây dựng Kỷ yếu Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau, đây là tư liệu ghi lại những sự kiện quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Ngành, những nét cơ bản về tổ chức, hoạt động của các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra qua các thời kỳ, nhằm giúp các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra hiểu rõ hơn quá trình hình thành, phát triển, cống hiến của Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau; đồng thời đề nghị Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của các đồng chí tại cuộc họp, điều chỉnh, biên tập, hoàn thiện bản thảo Kỷ yếu để Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức họp mở rộng lấy ý kiến các ngành có liên quan và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy qua các nhiệm kỳ đã nghỉ hưu.

Khánh Hưng