Tham dự Họp mặt gồm có: Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Cao Văn Học, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 7, Cơ quan UBKT Trung ương; các đồng chí nguyên Phó Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các nhiệm kỳ đã nghỉ hưu; nguyên chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên, trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Cơ quan UBKT Tỉnh ủy qua các nhiệm kỳ đã nghỉ hưu; đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (có quy chế phối hợp); đại diện thường trực và Chủ nhiệm UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Tại buổi Họp mặt, các đại biểu được nghe đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu ôn lại truyền thống 70 năm Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018); theo đó, Đảng bộ tỉnh Cà Mau từ năm 1948 đến năm 1975, công tác kiểm tra Đảng của tỉnh đều do cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; năm 1976, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy lâm thời được thành lập gồm 4 đồng chí, do đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng ban và cán bộ, nhân viên Cơ quan có 5 đồng chí. Khi mới thành lập Cơ quan UBKT Tỉnh ủy có 9 đồng chí, đến nay có 35 đồng chí; có 14 UBKT huyện ủy và tương đương, 217 UBKT cấp cơ sở; tổng số cán bộ, công chức, nhân viên có 1.137 đồng chí; trong đó, cấp tỉnh 35 đồng chí, cấp huyện và tương đương 101 đồng chí, cấp cơ sở 1.001 đồng chí. Nhìn lại chặng đường 70 năm, Ban Kiểm tra nay là UBKT các cấp đã không ngừng được củng cố và phát triển, có tổ chức theo hệ thống từ Trung ương đến cơ sở, xây đắp nên truyền thống vô cùng vẻ vang “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”. Cấp ủy, UBKT các cấp luôn trân trọng và giữ gìn, khắc phục khó khăn, đem hết tinh thần và nghị lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng vun đắp và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng; trong đó, có Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Hồ Minh Chiến phát biểu tại Buổi Họp mặt

Phát biểu tại buổi Họp mặt, đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: UBKT các cấp trong tỉnh tích cực chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao; thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã giúp cấp ủy lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; việc giữ gìn bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phương pháp, tác phong công tác, lề lối sinh hoạt của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đồng chí thay mặt Tỉnh ủy ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên làm công tác kiểm tra trong tỉnh về những đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của tỉnh, của ngành kiểm tra trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Thanh Khiêm, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu chia sẻ: “Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ kiểm tra cũng như điều kiện hoạt động, nhưng đội ngũ các thế hệ làm công tác kiểm tra của Đảng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, dũng khí đấu tranh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, nghị quyết và sự lãnh đạo của Đảng, liên tục bền bỉ để thực hiện nhiệm vụ được giao. Có thể nói, công việc mà UBKT các cấp trong tỉnh thực hiện đã có tác dụng rất lớn, đó là vừa góp phần tích cực vào việc chấp hành đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, tăng cường sức nhiến đấu của Đảng, vừa nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương”.

Thay mặt cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Xuân Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và phát biểu chia sẻ kinh nghiệm của đồng chí Trần Thanh Khiêm, đồng chí cho biết: “Trong mỗi giai đoạn, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từng lúc khác nhau; song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, thường xuyên, kịp thời của UBKT Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bên cạnh sự phối kết hợp hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, sẽ là nguồn động viên to lớn, cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để UBKT các cấp trong tỉnh nói chung, UBKT Tỉnh ủy nói riêng sẽ quyết tâm hơn nữa để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, UBK Tỉnh ủy Cà Mau thừa ủy quyền của UBKT Trung ương công bố các quyết định khen thưởng của UBKT Trung ương về việc tặng Kỷ niệm chương cho 09 đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Cà Mau có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp Kiểm tra của Đảng và Bằng khen cho 04 đồng chí có thời gian công tác trong Ngành Kiểm tra Đảng từ 25 năm trở lên.

 
Đồng chí Phạm Bạch Đằng trao Bằng khen cho
cán bộ có 25 năm công tác trong Ngành Kiểm tra
Khánh Hưng