Sau khi sáp nhập hai Đảng ủy Dân chính đảng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Ngày 21-5-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố và trao Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Dân chính đảng. Tại cuộc họp phân công nhiệm vụ, thay mặt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; trong đó, có Chủ nhiệm, 02 Phó Chủ nhiệm, 04 ủy viên (có 02 kiêm chức).

Đồng chí Nguyễn Văn Tấn phân công nhiệm vụ từng thành viên UBKT Đảng ủy

Nhận thấy đặc thù công việc của đơn vị và khả năng của từng đồng chí và để phát huy tốt khả năng đó, đồng chí Nguyễn Văn Tấn đã giao việc đúng sở trường, nhiệm vụ nhằm tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Văn Tấn lưu ý: trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, quá trình thực hiện nhiệm vụ các đồng chí cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

Các thành viên thống nhất cao với sự phân công của đồng chí Chủ nhiệm và hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Cuộc họp kết thúc trên tinh thần phấn khởi của tất cả các thành viên, như hứa hẹn sự thắng lợi của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Dân chính đảng trong thời gian tới.

 Thu Vân