Tại cuộc họp, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ nghe Đoàn xem xét, thi hành kỷ luật báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh và nghe đại diện tổ chức đảng nơi đảng viên vi phạm phát biểu ý kiến.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ nhận thấy đồng chí Nhâm Văn Khương, với vai trò Bí thư Chi bộ, đồng chí không tổ chức sinh hoạt lệ chi bộ đúng định kỳ và vi phạm nguyên tắc tài chính.

Quang cảnh cuộc họp UBKT Đảng ủy Dân chính đảng

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ bỏ phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nhâm Văn Khương, kết quả 6/7 phiếu đồng ý hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”.

Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Dân chính đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với 04 đảng viên.

 Thu Vân