Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT và các Phó Chủ nhiệm UBKT 13 xã, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát

Tại buổi giao ban UBKT Huyện ủy báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các mặt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng quý III năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018. Trong đó chỉ rõ những hạn chế của Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, cũng như vai trò tham mưu của UBKT Đảng ủy cho cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định trên một số lĩnh vực còn hạn chế.

Đồng thời, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy các xã, thị trấn đã trao đổi những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chia sẽ những cách làm hay để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo đã nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2018 không còn nhiều, do đó đề nghị các Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã, thị trấn rà soát lại các chỉ tiêu năm 2018, quyết liệt thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, đồng thời chuẩn bị xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 sát với yêu cầu thực tế. Vấn đề quan trọng đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải nâng cao trách nhiệm của mình trong công việc, nắm vững Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng…, pháp luật của Nhà nước để áp dụng đúng từ đó nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đáp ứng yêu cầu của ngành đặt ra, cũng như nâng cao chất lượng hơn trong quá trình tham mưu cho cấp ủy.

UBKT Huyện ủy Trần Văn Thời tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy duy trì hoạt động này trong thời gian tới nhằm gắn kết với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy các xã, thị trấn để cùng hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

                                                                                                             Huỳnh Thanh Đến