Trong không khí ấm áp của buổi họp mặt, đại diện UBKT Huyện ủy Cái Nước phát biểu ôn lại truyền thống 70 năm Ngành kiểm tra Đảng và nêu rõ: Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc đảm bảo cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, chủ trương, đường lối Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được nghiêm chỉnh thực hiện, cũng như tăng cường gìn giữ kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Theo đó, ngày 16/10/1948, Ban thường vụ Trung ương Đảng khóa I ban hành Nghị quyết số 29, thành lập UBKT Trung ương, đây là cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng và ngày 16/10 hàng năm, trở thành Ngày truyền thống của Ngành kiểm tra Đảng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Cái Nước Nguyễn Bắc Ái phát biểu 

Riêng huyện Cái Nước, vào năm 1975 thành lập Ban kiểm tra. Đến năm 1984, hai huyện Cái Nước – Phú Tân được sát nhập thành huyện Cái Nước, khi ấy Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cái Nước lâm thời mới Quyết định thành lập UBKT Huyện ủy Cái Nước.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành kiểm tra Đảng, qua 70 năm xây dựng và trưởng thành. UBKT Huyện ủy Cái Nước không ngừng lớn mạnh về tổ chức, có năng lực, trình độ và nghiệp vụ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến nay 100% tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện đều có Ủy ban kiểm tra, với số lượng hơn 100 đồng chí, tăng gấp nhiều lần so với những ngày đầu mới thành lập.

Tại buổi họp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngành kiểm tra Đảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cái Nước Dương Văn Thắng đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện và lưu ý những mặt còn hạn chế thời gian qua Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Cái Nước. Trong thời gian tới cần phải thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát; để kịp thời cảnh báo, nhắc nhở, những thiếu sót, khuyết điểm, nhằm làm cho nội bộ Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

         Thông qua buổi họp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng, không chỉ cổ vũ, động viên những người làm công tác kiểm tra các cấp trong huyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mà qua đó còn tiếp tục vun đắp và tô thắm thêm Ngành kiểm tra Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện Cái Nước đề ra./.

                                                                                                                                 Việt Tiến